Часовий аспект здійснення самозахисту як способу захисту суб’єктивного права особи. Відмінність його від оперативного захисту

Show simple item record

dc.contributor.author Гуйван, Петро Дмитрович
dc.contributor.author Гуйван, П. Д.
dc.contributor.author Guyvan, Petro
dc.date.accessioned 2022-06-03T08:29:45Z
dc.date.available 2022-06-03T08:29:45Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Гуйван П. Д. Часовий аспект здійснення самозахисту як способу захисту суб’єктивного права особи. Відмінність його від оперативного захисту / П. Д. Гуйван // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 5-14. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/17854
dc.description Гуйван П. Д. Часовий аспект здійснення самозахисту як способу захисту суб’єктивного права особи. Відмінність його від оперативного захисту / П. Д. Гуйван // Часопис цивілістики : наук.-практ. журн. / редкол.: Є. О. Харитонов (голов. ред.), О. І. Харитонова (заст. голов. ред.), К. Г. Некіт (відп. секр.), чл. редкол.: С. В. Ківалов, В. В. Завальнюк [та ін.]. – Одеса : Гельветика, 2021. – Вип. 43. – С. 5-14. en_US
dc.description.abstract Стаття присвячена дослідженню актуального наукового питання про темпоральні чинники застосування такого способу охорони суб’єктивного права особи, як самозахист, та відмежуванню його за цією ознакою від спорідненого захисного повноваження на оперативний вплив на правопорушника. В роботі наголошено на тому, що охоронне відношення у будь-якому разі виникає після факту порушення, а захист є обов’язковою активною дією, яка має свої часові межі. Строки початку, закінчення та тривалості самозахисту мають значення в разі визначення його своєчасності. Стверджується, що самозахист слід вважати своєчасним за наявності реальної загрози конкретному об’єкту правової охорони. При цьому ознака реальності посягання є визначальною для кваліфікації вказаних превентивних дій як правомірних засобів самозахисту. З’ясована сутність самозахисту, піддана критиці позиція науковців, які ототожнюють самозахист із здійсненням спеціальних передбачених законом вчинків для забезпечення виконання зобов’язання, зокрема притримання чи покладення санкцій на поручителя, або з реалізацією власних повноважень своїми активними діями. Доводиться, що такий підхід є хибним. Негативно автором оцінюється і наукове припущення, що до способів здійснення самозахисту можна віднести самостійне виконання потерпілою особою рішення суду на її користь, не чекаючи відповідних дій виконавчої служби. Також обґрунтовується концепція, згідно з якою час здійснення охоронної дії може бути критерієм її правомірності: заходи самостійної реалізації повноважень щодо захисту цивільних прав можуть визнаватися неналежними з урахуванням їхньої віддаленості від моменту порушення. Значна увага присвячена встановленню відмінностей між способами самозахисту цивільного суб’єктивного права і близьким за сутністю охоронним механізмом застосування до порушника неюрисдикційних оперативних санкцій саме за часовим критерієм. Самозахист здійснюється або до порушення права (превентивні заходи), або під час порушення, й аж ніяк не можна назвати самозахистом дії особи після припинення порушення. Оперативні ж заходи, навпаки, застосовуються, як правило, вже після правопорушення. en_US
dc.language.iso tr en_US
dc.publisher ВД "Гельветика" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject самозахист en_US
dc.subject застосування оперативних санкцій en_US
dc.subject строк en_US
dc.subject self-defense en_US
dc.subject application of operative sanctions en_US
dc.subject term en_US
dc.title Часовий аспект здійснення самозахисту як способу захисту суб’єктивного права особи. Відмінність його від оперативного захисту en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record