Legal forms of implementation of foreign tax policy in the context of European integration of UkraineFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Латковська Тамара Анатоліївна
    доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»