Теоретичні та організаційно-правові проблеми становлення і розвитку українського парламентаризму

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • 12.00.02
    конституційне право; муніципальне право