‘Pathological’ Religiosity Phenomenon as Manifestation of Individual's Deviant Behavior: Religious Hatred or Discord Motive in Commission of Crimes in the Religious Denomination Sphere

Show simple item record

dc.contributor.author Юрчишин, Василь Миколайович
dc.contributor.author Юрчишин В. М.
dc.contributor.author Юрчишин, Василий Николаевич
dc.contributor.author Yurchyshyn, Vasyl M.
dc.contributor.author Леоненко, Тетяна Євгенівна
dc.contributor.author Леоненко, Т. Є.
dc.contributor.author Леоненко, Татьяна Евгеньевна
dc.contributor.author Leonenko, Tetiana Ye.
dc.contributor.author Леоненко, Максим Іванович
dc.contributor.author Леоненко, М. І.
dc.contributor.author Леоненко, Максим Иванович
dc.contributor.author Leonenko, Maksym I.
dc.contributor.author Шиян, Ольга Юріївна
dc.contributor.author Шиян, О. Ю.
dc.contributor.author Шиян, Ольга Юрьевна
dc.contributor.author Shyian, Olha Yu.
dc.contributor.author Шкута, Олег Олегович
dc.contributor.author Шкута, О. О.
dc.contributor.author Shkuta, Oleh O.
dc.date.accessioned 2022-06-23T07:48:07Z
dc.date.available 2022-06-23T07:48:07Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Leonenko T. Y. ﹸPathologicalﹸ Religiosity Phenomenon as Manifestation of Individual's Deviant Behavior: Religious Hatred or Discord Motive in Commission of Crimes in the Religious Denomination Sphere / T. Y. Leonenko, M. I. Leonenko, O. Y. Shyian, V. M. Yurchyshyn, O. O. Shkuta // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - Vol. 10. – Iss. 1. - ASERS Publishing, 2019. – P. 295-306. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18007
dc.description Leonenko T. Y. ﹸPathologicalﹸ Religiosity Phenomenon as Manifestation of Individual's Deviant Behavior: Religious Hatred or Discord Motive in Commission of Crimes in the Religious Denomination Sphere / T. Y. Leonenko, M. I. Leonenko, O. Y. Shyian, V. M. Yurchyshyn, O. O. Shkuta // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - Vol. 10. – Iss. 1. - ASERS Publishing, 2019. – P. 295-306. en_US
dc.description.abstract The need to ensure equal rights for all people, regardless of religion, is enshrined in international law and necessitates a comprehensive study of hate crimes to prevent them more effectively. This explains the relevance of this study. The authors consider the phenomenon of crime on a religious ground as a criminal law and as a social and legal phenomenon. The article aims to investigate the phenomenon of ‘pathological’ religiosity as one of the manifestations of deviant behavior of the individual. The authors analyzed the peculiarities of the formation of the motive of religious hatred or hostility in the commission of a crime in the field of religion. The psychological and social factors that influence the formation of such a motive were identified, which allowed to identify the psychological determinants of the structure of the person of the offender who committed a crime on the grounds of religious hatred or hostility. en_US
dc.description.abstract Необхідність забезпечення рівних прав для всіх людей, незалежно від релігії, закріплене в міжнародному праві і вимагає всебічного вивчення злочинів на ґрунті ненависті для ефективнішого запобігання їм. Це пояснює актуальність цього дослідження. Автори розглядають феномен злочинності на релігійному ґрунті як кримінально-правове та як соціально-правове явище. Метою статті є дослідження феномену «патологічної» релігійності як одного з проявів девіантної поведінки особистості. Авторами проаналізовано особливості формування мотиву релігійної ненависті чи ворожнечі при вчиненні злочину у сфері релігії. Визначено психологічні та соціальні фактори, що впливають на формування такого мотиву, що дозволило виявити психологічні детермінанти структури особи злочинця, який вчинив злочин на ґрунті релігійної ненависті чи ворожості.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher ASERS Publishing en_US
dc.subject deviation en_US
dc.subject hate crimes en_US
dc.subject delinquent behavior en_US
dc.subject addictive behavior en_US
dc.subject motive crime en_US
dc.subject motivation en_US
dc.subject crime en_US
dc.subject девіація en_US
dc.subject злочини на ґрунті ненависті en_US
dc.subject злочинна поведінка en_US
dc.subject залежна поведінка en_US
dc.subject мотивований злочин en_US
dc.subject мотивація en_US
dc.subject злочин en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title ‘Pathological’ Religiosity Phenomenon as Manifestation of Individual's Deviant Behavior: Religious Hatred or Discord Motive in Commission of Crimes in the Religious Denomination Sphere en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Юрчишин Василь Миколайович
    доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінальної юстиції Чернівецького інституту НУ «Одеська юридична академія», почесний працівник прокуратури України

Show simple item record