Сучасні політичні процеси: глобальний та національний виміри