Human rights protection in the context of combating terrorism: problems of finding the optimal balance

Show simple item record

dc.contributor.author Волощук, Оксана Троянівна
dc.contributor.author Волощук, О. Т.
dc.contributor.author Волощук, Оксана Трояновна
dc.contributor.author Voloshchuk, Oksana T.
dc.contributor.author Колесник, Вікторія Юріївна
dc.contributor.author Колесник, В. Ю.
dc.contributor.author Колесник, Виктория Юрьевна
dc.contributor.author Kolesnyk, Viktoriia Yu.
dc.contributor.author Шевчук, Андрій Васильович
dc.contributor.author Шевчук, А. В.
dc.contributor.author Шевчук, Андрей Васильевич
dc.contributor.author Shevchuk, Andrii V.
dc.contributor.author Ющик, Олена Іванівна
dc.contributor.author Ющик, О. І.
dc.contributor.author Ющик, Елена Ивановна
dc.contributor.author Yushchyk, Olena I.
dc.contributor.author Крайній, Павло Іванович
dc.contributor.author Крайній, П. І.
dc.contributor.author Крайний, Павел Иванович
dc.contributor.author Krainii, Pavlo I.
dc.date.accessioned 2022-06-23T13:41:04Z
dc.date.available 2022-06-23T13:41:04Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Vоlоshchuk О. Human rights protection in the context of combating terrorism: problems of finding the optimal balance / O. Voloshchuk, V. Kolesnyk, A. Shevchuk, O. Yushchyk, P. Krainii // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 45. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 73-81. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18014
dc.description Vоlоshchuk О. Human rights protection in the context of combating terrorism: problems of finding the optimal balance / O. Voloshchuk, V. Kolesnyk, A. Shevchuk, O. Yushchyk, P. Krainii // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 45. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 73-81. en_US
dc.description.abstract The article examines the essence and nature of terrorism in the light of the problem of observance and protection of human rights, as well as analyzes the problems that arise in the implementation of anti-terrorist activities. Emphasis is placed on the fact that it is difficult to find a balance in the observance of human rights in the implementation of various anti-terrorist measures by law enforcement agencies and the investigation of crimes related to terrorist activities. It is concluded that the fight against terrorism and the protection of human rights are goals that cannot conflict with each other in a democratic society. They complement and mutually reinforce each other, so when taking measures to stop terrorist activities, states are obliged to adhere to key principles and norms of international law, as well as specific commitments made in connection with participation in international human rights agreements. en_US
dc.description.abstract У статті досліджуються питання сутності та природи тероризму у світлі проблеми дотримання та захисту прав людини, а також аналізуються проблеми, які виникають при здійсненні антитерористичної діяльності. Акцентується увага на тому, що складно знайти баланс у дотриманні прав людини при здійсненні різного роду антитерористичних заходів правоохоронними органами та розслідуванні злочинів, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності. Зроблено висновок про те, що боротьба з тероризмом та захист прав людини - цілі, які не можуть конфліктувати між собою у демократичному суспільстві. Вони доповнюють і взаємно підсилюють один одного, тому при вжитті заходів, спрямованих на припинення терористичної діяльності держави зобов'язані дотримуватися ключових принципів і норм міжнародного права, а також конкретних зобов'язань, прийнятих у зв'язку з участю в міжнародних угодах з прав людини.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject terrorism en_US
dc.subject terrorist activity en_US
dc.subject human rights en_US
dc.subject restriction of human rights en_US
dc.subject counteraction to terrorism en_US
dc.subject тероризм en_US
dc.subject терористична діяльність en_US
dc.subject права людини en_US
dc.subject обмеження прав людини en_US
dc.subject протидія тероризму en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Human rights protection in the context of combating terrorism: problems of finding the optimal balance en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Волощук Оксана Троянівна
    кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"
  • Колесник Вікторія Юріївна
    кандидат юридичних наук, асистент кафедри міжнародного та митного права Чернівецького юридичного інституту НУ "ОЮА"

Show simple item record