Актуальні проблеми політики. - 2022. - Випуск 69: Recent submissions

  • Краснопольська, Т. М.; Краснопольська, Тетяна Миколаївна; Krasnopolska, T. M.; Милосердна, І. М.; Милосердна, Ірина Михайлівна; Myloserdna, I. M. (ВД "Гельветика", 2022)
    Стаття присвячена аналізу уявлень щодо цифрової дипломатії як основи нової публічної дипломатії. Встановлено, що передумовами виникнення публічної дипломатії стали глобалізація, розвиток комунікаційних технологій та ...
  • Кормич, Л. І.; Кормич, Людмила Іванівна; Kormych, L. I.; Кормич, А. І.; Kormych, A. I. (ВД "Гельветика", 2022)
    У статті проаналізовані концептуальні засади процесу вдосконалення публічного управління в епоху цифровізації. У центрі уваги питання змісту та співвідношення електронного урядування та електронної демократії. Проблема ...