The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law

Show simple item record

dc.contributor.author Ковальчук, Сергій Олександрович
dc.contributor.author Ковальчук, С. О.
dc.contributor.author Ковальчук, Сергей Александрович
dc.contributor.author Kovalchuk, Serhii O.
dc.contributor.author Дроздов, Олександр Михайлович
dc.contributor.author Дроздов, О. М.
dc.contributor.author Дроздов, Александр Михайлович
dc.contributor.author Drozdov, Oleksandr M.
dc.contributor.author Гринюк, Володимир Олексійович
dc.contributor.author Гринюк, В. О.
dc.contributor.author Гринюк, Владимир Алексеевич
dc.contributor.author Hryniuk, Volodymyr O.
dc.contributor.author Коритко, Лілія Ярославівна
dc.contributor.author Коритко, Л. Я.
dc.contributor.author Корытко, Лилия Ярославовна
dc.contributor.author Korytko, Liliia Ya.
dc.contributor.author Крет, Галина Романівна
dc.contributor.author Крет, Г. Р.
dc.contributor.author Крет, Галина Романовна
dc.contributor.author Kret, Halyna R.
dc.contributor.author Kret, Galyna R.
dc.date.accessioned 2022-06-27T10:07:10Z
dc.date.available 2022-06-27T10:07:10Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Drozdov O. The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law / O. Drozdov, V. Hryniuk, S. Kovalchuk, L. Korytko, G. Kret // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 46. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 281-289. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18044
dc.description Drozdov O. The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law / O. Drozdov, V. Hryniuk, S. Kovalchuk, L. Korytko, G. Kret // Amazonia Investiga. – Vol. 10. – Iss. 46. – Editorial Primmate S. A. S., 2021. – P. 281-289. en_US
dc.description.abstract The purpose of the paper is to determine a content of the standard of proof “beyond a reasonable doubt” (SP “BRD”) in the ECHRcase law and Ukrainian criminal proceedings by defining the criteria that characterize it. The subject is the SP “BRD”, doctrine of Ukraine and case-law, including its criticism by the individual judges of the ECHR and Ukrainian scholars. The research methodology includes the methods of analysis, the method of synthesis, the methods of deduction and induction, comparative-legal method, systematic and formal-legal methods. The results of the study. The acceptability of the SP “BRD” in the Ukrainian criminal proceedings is substantiated, in particular, its compliance with the purpose of criminal procedural proof. Practical implication. The criteria which characterize the SP “BRD” in the ECHR’s and SC’s case law are highlighted. en_US
dc.description.abstract Метою статті є визначення змісту стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (СД «ПЗС») у судовій практиці Європейського суду з прав людини та в кримінальному провадженні України шляхом визначення критеріїв, які його характеризують. Предметом дослідження є аналіз СД «ПЗС» у судовій практиці ЄСПЛ, українському кримінально -процесуальному законодавстві, доктрині України та судовій практиці, включаючи критику окремих суддів ЄСПЛ та українських науковців. Методологія дослідження включає метод аналізу, метод синтезу, методи дедукції та індукції, порівняльно-правовий, системний та формально-правовий методи. Результати дослідження. Обґрунтовано прийнятність СД «ПЗС» у кримінальному провадженні в Україні, зокрема, визначено його відповідність меті кримінально-процесуального доказування. Практичний підтекст. Висвітлено критерії, які характеризують СД «ПЗС» у судовій практиці ЄCПЛ та ВС.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject standards of proof en_US
dc.subject beyond a reasonable doubt en_US
dc.subject burden of proof en_US
dc.subject criminal proceedings en_US
dc.subject ECHR en_US
dc.subject стандарти доказування en_US
dc.subject поза розумним сумнівом en_US
dc.subject тягар доказування en_US
dc.subject кримінальне провадження en_US
dc.subject Європейський суд з прав людини en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title The standard of proof “beyond a reasonable doubt” in criminal proceedings of Ukraine in the context of the ECHR case-law en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Ковальчук Сергій Олександрович
    доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики, заступник директора Івано-Франківського юридичного інституту
  • Коритко Лілія Ярославівна
    доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри загальноправових та гуманітарних дисциплін Івано-Франківського юридичного інституту НУ "ОЮА"

Show simple item record