Peculiarities of conducting investigative actions during the investigation of criminal activity of leaders of criminal groups

Show simple item record

dc.contributor.author Тіщенко, Валерій Володимирович
dc.contributor.author Тіщенко, В. В.
dc.contributor.author Тищенко, Валерий Владимирович
dc.contributor.author Tishchenko, Valerii V.
dc.contributor.author Цехан, Дмитро Миколайович
dc.contributor.author Цехан, Д. М.
dc.contributor.author Цехан, Дмитрий Николаевич
dc.contributor.author Tsekhan, Dmytro M.
dc.contributor.author Теслюк, Ірина Олександрівна
dc.contributor.author Теслюк, І. О.
dc.contributor.author Теслюк, Ирина Александровна
dc.contributor.author Tesliuk, Iryna O.
dc.contributor.author Чумак, Сергій Прокопійович
dc.contributor.author Чумак, С. П.
dc.contributor.author Чумак, Сергей Прокофьевич
dc.contributor.author Chumak, Serhii P.
dc.contributor.author Яцкевич, Руслан Вячеславович
dc.contributor.author Яцкевич, Р. В.
dc.contributor.author Yatskevych, Ruslan V.
dc.date.accessioned 2022-06-27T11:11:31Z
dc.date.available 2022-06-27T11:11:31Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Tishchenko V. Peculiarities of conducting investigative actions during the investigation of criminal activity of leaders of criminal groups / V. Tishchenko, D. Tsekhan, I. Tesliuk, S. Chumak, R. Yatskevych // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 51. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 210-219. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18047
dc.description Tishchenko V. Peculiarities of conducting investigative actions during the investigation of criminal activity of leaders of criminal groups / V. Tishchenko, D. Tsekhan, I. Tesliuk, S. Chumak, R. Yatskevych // Amazonia Investiga. – Vol. 11. – Iss. 51. – Editorial Primmate S. A. S., 2022. – P. 210-219. en_US
dc.description.abstract Investigation of criminally relevant events as a process of cognition has its own long-established and legally established tools that provide solutions to problems within specific proceedings, and general tasks defined by procedure law. The core of such tools is the relevant system of investigative and covert investigative actions. Given the significant role of leaders of criminal groups in the organization of illegal activity, it is urgent to study the features of individual search actions in the investigation of illegal activities of leaders of criminal groups. The work aims to study the peculiarities of conducting individual search actions during the investigation of criminal activities of leaders of criminal groups. The research methodology consists of such methods as comparative-legal, formal logic, empirical, cognitive, analogy method, structural-functional method, and systematic method. The attention will be paid to the types of behavior of such leaders and possible ways of interrogation, search, etc. concerning such persons. In particular, it was noted that some investigative actions against such persons require a creative approach within the procedural requirements. en_US
dc.description.abstract Розслідування кримінально-релевантних подій як процес пізнання має свій власний напрацьований тривалою практикою та законодавчо закріплений інструментарій, який забезпечує вирішення завдань у межах конкретного кримінального провадження, а також загальних завдань, визначених кримінально процесуальним законом. Безумовно, що серцевиною такого інструментарію виступає відповідна система слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій. Зважаючи на вагому роль лідерівзлочинних спільнот для організації злочинної діяльності, важливо проаналізувати особливості проведення окремих слідчих дій під час розслідування злочинної діяльності лідерів злочинних спільнот. Метою роботи є аналіз особливостей проведення окремих слідчихдій під час розслідування злочинної діяльності лідерів злочинних спільнот. Методологією дослідження складають такі методи як порівняльно-правовий, формально-логічний, емпіричний, пізнавальний, метод аналогії, структурно-функціональний метод, системний метод. В результаті дослідження буде звернено увагу на типи поведінки таких лідерів і можливі способи проведення допитів, обшуків тощо щодо таких осіб. В тому числі, зауважено, що окремі слідчі дії щодо таких осіб потребують творчого підходу в рамках процесуальних вимог.
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Editorial Primmate S. A. S. en_US
dc.subject crime en_US
dc.subject punishment en_US
dc.subject separate investigative action en_US
dc.subject leader of the criminal community en_US
dc.subject investigation en_US
dc.subject злочин en_US
dc.subject покарання en_US
dc.subject окрема слідча дія en_US
dc.subject лідер злочинної спільноти en_US
dc.subject розслідування. en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Peculiarities of conducting investigative actions during the investigation of criminal activity of leaders of criminal groups en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record