Кафедра іноземних мов № 1

Кафедра іноземних мов № 1

 

Викладачами здійснюється підготовка студентів усіх спеціалізацій Національного університету "Одеська юридична академія" по наступних предметах: іноземна мова (за професійним спрямуванням), українська (російська) мова як іноземна, ділова іноземна мова, друга іноземна мова

Коллекции данного сообщества

Последние добавления

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS