Процесуальні особливості розгляду справ про захист гідності, честі та ділової репутації публічних осіб



Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.03
    цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право