Поняття, ознаки та аспекти розуміння електронного уряду

Show simple item record

dc.contributor.author Лабюк-Зарецька, І.В.
dc.contributor.author Labiuk-Zaretska, I. V.
dc.date.accessioned 2022-07-05T09:13:26Z
dc.date.available 2022-07-05T09:13:26Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Лабюк-Зарецька І.В. Поняття, ознаки та аспекти розуміння електронного уряду / І. В. Лабюк-Зарецька // Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 04 берез. 2021 р.) / відп. ред. Т. А. Латковська; МОН України, Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». – Чернівці, 2021. – С. 97-101. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18293
dc.description Лабюк-Зарецька І.В. Поняття, ознаки та аспекти розуміння електронного уряду / І. В. Лабюк-Зарецька // Сучасні тенденції розвитку законодавства України в контексті проведення державних реформ : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 04 берез. 2021 р.) / відп. ред. Т. А. Латковська; МОН України, Чернівец. юрид. ін-т Нац. ун-ту «Одес. юрид. акад.». – Чернівці, 2021. – С. 97-101. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Чернівці en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject електронне урядування en_US
dc.subject інформаційне суспільство en_US
dc.subject держава у смартфоні en_US
dc.subject electronic government en_US
dc.subject information society en_US
dc.subject state in a smartphone en_US
dc.title Поняття, ознаки та аспекти розуміння електронного уряду en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record