Кафедра іноземних мов № 2: Recent submissions

 • Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна; Frumkina, Aryna L. (LUMEN Publishing House, 2021)
  The article deals with the issue of integrated teaching of foreign languages and fine arts to primary learners in the New Ukrainian school that seeks to overcome postcolonial and modernist traditions of education and ...
 • Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкина, Арина Леоновна; Frumkina, Aryna L.; Дяченко, Марія Дмитрівна; Дяченко, М. Д.; Дяченко, Мария Дмитриевна; Diachenko, Mariia D.; Полєжаєв, Юрій Григорович; Полєжаєв, Ю. Г.; Полежаев, Юрий Григорьевич; Poliezhaiev, Yurii H.; Савіна, Наталія Борисівна; Савіна, Н. Б.; Савина, Наталия Борисовна; Savina, Nataliia B.; Хаді, Фаршид; Hadi, Farshid (State University of Southwest Bahia (Uesb), 2020)
  The article deals with the problem of training future teachers for integrated teaching a major subject and a foreign language to the school students. The paper emphasizes that the future teacher’s acquisition of two ...
 • Маслова, Світлана Борисівна; Маслова, С. Б.; Маслова, Светлана Борисовна; Maslova, Svitlana B. (Universitatea din Craiova, 2021)
  The purpose of this article is to discover the essence of a human’s process of thinking in its close connection with the formal elements of the English-language discourse hierarchy. This paper aims to determine the basic ...
 • Ладиненко, Альбіна Павлівна; Ладиненко, А. П.; Ладыненко, Альбина Павловна; Ladynenko, Albina P.; Мізецька, Віра Ярославівна; Мізецька, В. Я.; Мизецкая, Вера Ярославовна; Mizetska, Vira Ya.; Коркішко, Сніжана Василівна; Коркішко, С. В.; Коркишко, Снежана Васильевна; Korkishko, Snizhana V.; Савчук, Ганна Василівна; Савчук, Г. В.; Савчук, Анна Васильевна; Savchuk, Hanna V.; Мусатова, Анастасія; Musatova, Anastasiia (Universidad del Zulia, 2021)
  The description of the portrait of a literary character plays an important role in creating the overall image of the character. The urgency of the study is due to the anthropocentric direction of linguistic studies since ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Стаття присвячена дослідженню лінгвокультурному концепту CHARM в англійській мові. Мета роботи - виявити ціннісні характеристики концепту CHARM в англомовному інтернет-дискурсі на матеріалі текстів-рекомендацій "How to ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2016)
  Статтю присвячено дослідженню естетичних концептів як предметів лінгвістичної естетики, визначено відмінності між ознаками "красивий" і "чарівний", а також проаналізовано способи етноспецифічної мовної об'єктивації концептів ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2015)
  Статтю присвячено контрастивному дослідженню засобів вербалізації етноспецифічного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах, а також аналізу спільних і відмінних ознак його адаптації в англійській та ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові історії англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий огляд історії становлення окультного ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню структурних особливостей англомовних заклинань як різновиду магічного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та спеціалізовані вебсайти, представлені в мережі ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню структурних, семантичних і прагматичних особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували англомовні тлумачні словники та ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена висвітленню лінгвальних (структурних, семантичних і прагматичних) особливостей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували тематичні вебсторінки, ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Мета статті полягає в аналізі лексичних засобів вербалізації концепту MAGIC як складової частини англомовного окультного дискурсу. Матеріалом аналізу виступали тлумачні, етимологічні словники англійської мови та тексти, ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Мета статті полягає у виявленні ролі понятійної ознаки witchcraft у структурі англомовного концепту CHARM. Матеріалом аналізу виступали тлумачні та етимологічні словники англійської мови. У роботі використано такі методи ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Статтю присвячено контрактивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. У роботі розглядаються мотивуючі ознаки цих концептів на основі етимологічного аналізу лексем-номінантів.
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики на прикладі англомовного окультного дискурсу. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2021)
  Стаття присвячена розглядові основних напрямів і завдань сучасної дискурсології як галузі лінгвістики. Термін «дискурс» вживається у різних значеннях та є предметом вивчення різних напрямів. Мета статті – надати стислий ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2019)
  Стаття присвячена дослідженню етапів становлення англійської навчальної лексикографії. Комунікативна специфіка навчальних словників полягає в їх адресованості чіткому сегменту читацької аудиторії. Це не-носії англійської ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2019)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей невербальної комунікації у словниках англійської мови. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced Learner’s ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Tomchakovskyi, O. H. (2018)
  Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту CHARM в англомовних навчальних словниках. Матеріалом дослідження слугували Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus і Collins Cobuild Advanced ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2017)
  Стаття присвячена контрастивному дослідженню лінгвокультурного концепту CHARM / ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. В роботі розглядаються понятійні ознаки цих концептів на основі компонентного аналізу ...