Кафедра іноземних мов № 2: Recent submissions

 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (2016)
  У статті схарактеризовано поняттєві та образні складові концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ як етноспецифічних естетичних ментальних утворень, описано семантичні умови прототипового сценарію концепту ЧАРІВНІСТЬ як кросскультурної ...
 • Чобан, О. С.; Чобан, Ольга Семенівна; Choban, O. S. (Одеса, 2016)
  У статті визначаються поняття юридичного та законодавчого дискурсів, досліджуються лексико-синтаксичні особливості законодавчих текстів у юридичному дискурсі Франції та України.
 • Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Petlyuchenko, N. V.; Petlyuchenko, Nataliya V. (Одеса, 2017)
  У статті представлено результати дослідження кінетичного компонента інспіративного дискурсу сучасних німецьких політиків (Віллі Брандт, Йошка Фішер, Герхард Шредер, Йоахим Гаук), які в Німеччині є загальновизнаними ...
 • Ладиненко, А. П.; Ладиненко, Альбіна Павлівна; Ladynenko, А. Р. (Одеса, 2017)
  Стаття присвячена дослідженню функцій іншомовних включень в англомовному художньому тексті. Досліджено, що іншомовні включення стають маркерами історичної атмосфери та колориту місцевості, а також відіграють специфічну ...
 • Frumkina, А. L.; Фрумкіна, А. Л.; Фрумкіна, Арина Леонівна (Одеса, 2017)
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності звучного мовлення в сучасному федеративно-німецькому теледискурсі в умовах фоностилістичного варіювання на матеріалі підготовленого читання та підготовлене говоріння дикторів ...
 • Ladynenko, Albina; Ladynenko, Albina P.; Ладиненко, Альбіна Павлівна (Одеса, 2018)
  Статтю присвячено всебічномy кількісно-якісний аналізy особливостей рецепціl" іншомовниx елементів y текст, створений в іншомy вербальномy коді. Дослідження проводиться на матеріалі кількоx різносистемниx мов (слов'янські, ...
 • Frumkina, Aryna; Фрумкіна, Арина Леонівна; Фрумкіна, А. Л. (Одеса, 2018)
  Статтю присвячено проблемі вивчення варіативності глотального приступу та його редукованих варіантів - глоталізації та безшовного переходу у федеративно-німецькому варіанті вимовного стандарту на матеріалі підготовленого ...
 • Grydiushko, Olga; Гридюшко, Ольга Олегівна (2018)
  Статтю присвячено проблемі вивчення вираження критичної оцінки у виступах німецьких та українських опозиційних депутатів під час парламентських засіданнях. Критичне оцінювання є визначною особливістю промов опозиційних ...
 • Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Petlyuchenko, N. V. (Фенікс, 2016)
  У статті представлено результати контраствного аналізу президентського дискурсу Німеччини та України, що ви конано на матеріалі інавгураційних промов президентів України та Німеччини – Петра Порошенко і Йохима Гаука. У ...
 • Petljutschenko, Natalja; Petlyuchenko, N. V.; Петлюченко, Наталія Володимирівна; Петлюченко, Наталья Владимировна (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті представлено методологію експериментально-фонетичного дослідження мовних особистостей потенційних харизматиків у сучасній ініціативі від мас (англ. grassroots movement) Німеччини та України в зіставному аспекті. ...
 • Tomchakovska, Yuliia; Tomchakovska, Yu. O.; Томчаковська, Юлія Олегівна (ПП "Фенікс", 2018)
  Статтю присвячено контрастивному дослjдженню лінгвістичних засобів вербалізації етноспецифічного естетичного концепту CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській мовах. Дослідження спрямовано на реконструкцjю схожих ...
 • Lesnevskaya, Ekaterina; Lesnevskaya, E.; Лесневська, Катерина Вікторівна; Лесневська, К. В. (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті наведені результати порівняльного аналізу образних характеристик колоронімів як елементів концептуально- го світогляду іспанців та українців. У зв’язку з цим розглянуто наступні теми: (1) концепт КОЛІР як крос-об’єкт ...
 • Petljutschenko, Natalja; Petljutschenko, N.; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталія Володимирівна (ПП "Фенікс", 2018)
  У статті представлено аналіз мовленнєвих корелятів харизми політичних лідерів у сучасному німецькому та українському політичному дискурсі і робиться спроба надати відповідь на питання, чи може ідеальний тип бути об'єктом ...
 • Ladynenko, Albina; Ладиненко, Альбіна Павлівна (2019)
  Статтю присвячено дослідженню різновидів авторської інтерпретації іншомовних включень в текстах англійської художньої літератури, написаних Ернестом Хемінгуеєм. Авторська інтерпретація говорить про те, що інтерпретацію ...
 • Варецька, Ольга; Varetska, O. (2019)
  Статтю присвячено визначенню дискурсивних стратегій лінгводискурсивних контрастів політичного критисайзингу в межах німецько-української мовної паралелі. Об’єктом дослідження є сучасний політичний дискурс Німеччини й ...
 • Petlyuchenko, Nataliya; Петлюченко, Наталія Володимирівна (2019)
  Феномен харизми є популярним об’єктом гуманітарних досліджень протягом останніх сотень років і породжує численні суперечки про його природу та форми серед соціологів, політологів, психологів, філософів, богословів, ...
 • Ладиненко, Альбіна Павлівна; Ладиненко, А. П.; Ладыненко, Альбина Павловна; Ladynenko, Albina P. (Editura Universitaria Craiova, 2018)
  The article is devoted to the types of interpretation of foreign language inclusions (foreignisms) in the English fiction texts written by Ernest Hemingway. Three types of interpretation and identification are presented ...
 • Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О. (Pereiaslav : Hryhorii Skovoroda University, 2018)
  The article is devoted to the study of the linguo-cultural concept CHARM / CHARIVNIST in the English and Ukrainian languages. The aim of the work is to identify axiological characteristics of the CHARM / CHARIVNIST concept ...
 • Колегаєва, Ірина Михайлівна; Колегаєва, І. М.; Колегаева, Ирина Михайловна; Kolehaieva, Iryna M.; Строченко, Леся Василівна; Строченко, Л. В.; Строченко, Леся Васильевна; Strochenko, Lesia V.; Томчаковська, Юлія Олегівна; Томчаковська, Ю. О.; Томчаковская, Юлия Олеговна; Tomchakovska, Yuliia О.; Томчаковський, Олександр Георгійович; Томчаковський, О. Г.; Томчаковский, Александр Георгиевич; Tomchakovskyi, Oleksandr H.; Kolegaeva, Irina (AWEJ, 2020)
  The paper deals with one of the most relevant questions of semiosis in English lexicography. The article studies the mechanism of double encoding a message (verbally and pictographically) to optimize the perception, ...
 • Петлюченко, Наталя Володимирівна; Петлюченко, Н. В.; Петлюченко, Наталья Владимировна; Petliuchenko, Natalia V.; Petlyuchenko, Natalia; Чернякова, Валерія Олексіївна; Чернякова, В. О.; Чернякова, Валерия Алексеевна; Cherniakova, Valeriia O.; Chernyakova, Valeria (Trnava : University of SS Cyril and Methodius, 2019)
  This paper represents a contrastive analysis of the verbal and paraverbal (prosodic and gesture) features of expressive female political speech in Latin America, Spain, and Ukraine. The language corpus consisted of public ...