Правовий порядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку (загальнотеоретичне дослідження)Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
  • Крижановський Анатолій Федорович
    в.о. завідувача кафедри доктор юридичних наук, професор член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений діяч науки і техніки України