Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції

Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції

 

Коллекции данного раздела

Последние добавления

 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (2017)
  У статті окреслено поняттєво-категорійний апарат превентивного призначення права та досліджено превентивну термінологію з погляду загальнотеоретичного підходу. Доведено, що попередження не слід вважати ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatoliy I. (Київ : Правова єдність, 2009)
  У навчальному посібнику подано головні політико-правові вчення, охарактеризовано процес їх виникнення, розвитку, становлення. Розглянуто такі періоди, як стародавній світ (або античний); середні віки; Новий та Новітній ...
 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017-11-18)
 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Миколаїв : Іліон, 2016)
  Дане дослідження присвячене превентивному механізму сучасного права та його впливу на неправомірну поведінку. Автор доводить, що превенція є метою правового регулювання. На виконання цієї мети виконується не лише охоронна, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Юридична література, 2017)
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав ...
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Lyudmila I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кормич, Б. А.; Кормич, Б. А.; Kormich, B. A. (2013)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurikhin, Sergiy M. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Скуріхін, С. М.; Скурихин, С. М.; Skurihin, S. M. (Одеса : Фенікс, 2014)
  Під правовими традиціями військовослужбовців Збройних Сил України слід розуміти такі, що історично склалися і передаються з покоління в покоління професійні і моральні правила, які стали звичаєм для поведінки військовослужбовців ...
 • Оборотов, Юрий Николаевич; Оборотов, Юрій Миколайович; Oborotov, Yu. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Неизвестный автор (2016)
  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє» відображає результати наукового і практичного розгляду проблем вдосконалення ...
 • Єленич, Світлана Іграфівна; Стефанчишена, Тетяна Михайлівна (Одеса : Юридична література, 2016)
  Біобібліографічне видання присвячено науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у галузі загальнотеоретичної юриспруденції, доктора юридичних наук, професора, ...
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormich, А. (Одеса : Фенікс, 2012)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurikhin, Sergiy M. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Кормич, Анатолій Іванович; Кормич, Анатолий Иванович; Kormych, Anatoliy I. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Батан , Ю. Д.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yuriy D. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Скуріхін, Сергій Миколайович; Скурихин, Сергей Николаевич; Skurihin, Sergej (Одеса : Юрид. л-ра, 2012)
  In this article the analysis of results of concrete-sociological research of legal culture of officers of Armed forces of Ukraine was conducted. It was revealed that the general level of legal culture of officers is low ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS