Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції

Кафедра загальнотеоретичної юриспруденції

 

Коллекции данного раздела

Последние добавления

 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2017-11-18)
 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (Миколаїв : Іліон, 2016)
  Дане дослідження присвячене превентивному механізму сучасного права та його впливу на неправомірну поведінку. Автор доводить, що превенція є метою правового регулювання. На виконання цієї мети виконується не лише охоронна, ...
 • Афанасьєва, Мар’яна Володимирівна; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Afanasyeva, Maryana V.; Бальцій, Юрій Юрійович; Бальций, Юрий Юриевич; Baltsiy, Yuriy Yu.; Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D.; Бондаренко, І. О.; Бондаренко, И. О; Bondarenko, I. O.; Волкова, Дарія Євгенівна; Волкова, Дарья Евгеньевна; Volkova, Dariya Е.; Грабова, Яніна Олександрівна; Грабова, Янина Александровна; Grabova, Yanina O.; Єзеров, Альберт Анатолійович; Езеров, Альберт Анатольевич; Ezerov, Albert A.; Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, Анжелика Романовна; Krusyan, Anzhelika R.; Кулі-Іванченко, Ксенія Костянтинівна; Кули-Иванченко, Ксения Константиновна; Kuli-Ivanchenko, Ksenia K.; Міхальов, Володимир Олександрович; Михалев, Владимир Александрович; Mihaliov, V. O.; Мішина, Наталія Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Nataliya V.; Назарко, Аркадій Тимофійович; Назарко, Аркадий Тимофеевич; Nazarko, Arkadij; Олькіна, Олена Володимирівна; Олькина, Елена Владимировна; Olkina, Olena V.; Панасюк, Віта Миколаївна; Панасюк, Вита Николаевна; Panasyuk, V. M.; Пережняк, Борис Аркадійович; Пережняк, Борис Аркадьевич; Perezhnyak, Borys A.; Салей, Марина Іванівна; Салей, Марина Ивановна; Saley, Maryna I.; Сон, Софія Сергіївна; Сон, София Сергеевна; Son, Sofiia S.; Терлецький, Дмитро Сергійович; Терлецкий, Дмитрий Сергеевич; Terletskyi, Dmytro S. (Одеса : Юридична література, 2017)
  Видання навчального посібника "Конституційне право України: прагматичний курс" спрямоване, передусім, врахувати потребу студентів у лаконічному та водночас комплексному викладенні навчального матеріалу, який би відповідав ...
 • Неизвестный автор (2016)
  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна юридична освіта: досвід минулого – погляд у майбутнє» відображає результати наукового і практичного розгляду проблем вдосконалення ...
 • Батан , Ю. Д.; Батан, Юрій Дмитрович; Batan, Yuriy D. (Одеса : Юридична література, 2016-05-20)
 • Горобець, Костянтин (Юрайт, 2016-05-16)
  Якою мірою толерантність може вважатися правовою цінністю? Чи існують засоби її юридизації та включення у класичну юридичну логіку?
 • Lodzhuk, Maksym; Лоджук, Максим Тарасович (Odesa : Feniks, 2016)
  This monograph deals with functioning of legal clinics in Ukraine, their place in the training process of lawyers and their role in the national system of free legal aid. This is a book for scholars and students ...
 • Горобець, Костянтин (Філософія права і загальна теорія права, 2015)
  У статті здійснено спробу логічного аналізу концепту права як основи для системного уявлення про нього. Обґрунтовано науковий статус праворозуміння як науково-дослідної програми. Три основні типи праворозуміння базуються ...
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Богуцький, Павло Петрович; Джураєва, Олена Олексіївна; Кравченко, Сергій Петрович; Колесніченко, Вадим Васильович; Кормич, Анатолій Іванович; Мельничук, Ольга Степанівна; Оборотов, Ігор Гариславович; Тароєва, Влада Володимирівна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Юдін, Зореслав Михайлович; Галицький, Ігор Володимирович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Андрюшко, Ірина Ярославівна; Антошина, Ірина Володимирівнана; Арнаутова, Людмила Петрівна; Горобець, Костянтин Валерійович; Ковбасюк, Степан Валерійович; Кубинець, Василь Васильович; Личко, Валерія Сергіївна; Новікова, Наталія Анатоліївна; Осадча, Оксана Геннадіївна; Рязанов, Михайло Юрійович; Федоров, Валентин Андрійовичич (Фенікс, 2012)
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Цофнас, Арнольд Юрійович; Мельничук, Ольга Степанівна; Кормич, Анатолій Іванович; Хижняк, Юлія В'ячеславівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Богуцький, Павло Петрович; Юдін, Зореслав Михайлович; Рязанов, Михайло Юрійович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Оборотов, Ігор Гариславович; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Ковбасюк, Степан Валерійович; Арнаутова, Людмила Петрівна; Антошина, Ірина Володимирівна; Тароєва, Влада Володимирівна; Лоджук, Максим Тарасович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Личко, Валерія Сергіївна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Джураєва, Олена Олексіївна; Федоров, Валентин Андрійович (Фенікс, 2015-10-20)
  У книзі, яка представлена авторським колективом кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» під керівництвом професора Ю. М. Оборотова, в рамках комплексної науково-дослідної ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2015-11-06)
  Короткий аналіз методологічних проблем, пов'язаних з феноменом міжнародного верховенства права. Здійснено спробу екстраполяції концепту верховенства права на міжнародно-правову систему.
 • Оборотов, Юрий Николаевич; Оборотов, Юрій Миколайович; Oborotov, Jurij (2012)
  The article describes the characteristics of the methodological function of general theoretical jurisprudence. Author shows the connection of the general theoretical jurisprudence and legal philosophy in the ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012-09-28)
  Дисертацію присвячено філософсько-правовим аспектам аксіосфери права, що постає як система цінностей правової сфери. У роботі запропоновано розглядати аксіосферу права як компонент структури права, що діє на рівні з догмою ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  У статті з позицій критики традиційних підходів до розуміння структури права запропоновано постструктуралістське її бачення як єдності догми права, суб’єкта, цінностей правової сфери та правової ситуації. Доведено, що ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  В статье предпринята попытка методологического анализа идеи ценностно-плюралистической юриспруденции, основой которой выступает учение о правовых ценностях. Обнаружено, что выделение правовых ценностей является необходимым ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  У статті з позицій системного підходу розглянуто аксіосферу та нормосферу права – дві ключові системи, що утворюють право в його ідейному та нормативному різноманітті. Продемонстровано, що аксіосфера та нормосфера права ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  В статье предпринята попытка классификации основных подходов к построению иерархии ценностей права. Выделены и проанализированы гуманистический, нормативный и телеологический подходы к иерархизации ценностей права.
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (Право України, 2013-08-01)
  У статті запропоновано розглядати феномен верховенства права з позицій концепції ціннісно-нормативного праворозуміння. Доводиться, що верховенство права є феноменом, що покликаний забезпечувати цілісність та гармонізацію ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS