Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій половині XVIII - на початку XX ст. (на матеріалах Одеси)

Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень