Кафедра соціальних теорій

Кафедра соціальних теорій

 

Коллекции данного раздела

 • завідуюча кафедрою, доктор історичних наук, професор, академік УАН, академік УАПН, Заслужений діяч науки і техніки України
 • доктор політичних наук, професор кафедри соціальних теорій, декан факультету політології та соціології

Последние добавления

 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (ФОП Жорін Р. В., 2016-11-18)
  У статті досліджується український парламент як інститут політичного вибору. Визначено, що підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України буде сприяти демократизації політичної системи, дозволить ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2010)
  Розглядається проблема раціоналізації політичної взаємодії. Аналізуються теоретичні напрямки визначення раціональності та її ролі у сучасному суспільстві, що потребує міждисциплінарного підходу.
 • Кормич, Людмила Іванівна; Кормич, Людмила Ивановна; Kormich, Ljudmila (2010)
  The article provides the analyses of the formation process of the new model of international relations and of the role of Ukraine in it. The priorities of the selection of forms and methods to solve the political conflicts ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Київ: Талком, 2015)
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015)
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (2015)
  У політологічному есе зроблено спробу осмислити ситуацію вибору – повсякденного та «Великого», політичного та індивідуального, фатального, раціонального та випадкового. В якості прикладу «Великого» вибору обрано легендарну ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (University of Bucharest, 2015-05-08)
  The Ukrainian events in 2013 – 2014, which are called «Euromaidan», became the main stage of democratization in the whole country's history. Public expectations regarding the transition from an authoritarian regime to ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015-02-13)
  Перебудова стала Великим епізодом світового політичного процесу. Вона дала чітку та однозначну відповідь на питання: «Чи існує третій шлях?». Поразка перебудови означала, що вибір посткомуністичного політичного класу та ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015-02-27)
  Результат вибору передбачений самою системою соціальних координат: вибір не може вийти за межі альтернатив, запропонованих гранд-наративом та закладених у картині світу. Тобто, вибір дійсно є частиною соціальної взаємодії, ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-05-22)
  Впровадження необхідних реформ ускладнюється не лише активізацією прямих, публічних опонентів, а і «тихим», тіньовим спротивом тих, хто мав би реалізовувати обраний політичний курс. Мова йде про опортуністичну поведінку ...
 • Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2014-10-10)
  У сучасному світі розвиток демократії пов’язується із простором політичних комунікацій. Хоча залучення широких суспільних верств до процесу вироблення політики й ускладнює прийняття раціонального політичного рішення через ...
 • Яковлєв, Денис Вікторович; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V. (Одеса, 2014-12-12)
  Одним із визначальних для України – справді Великим – став вибір князя Володимира прийняти релігію Візантії, відомий як «Хрещення Русі». Цей вибір, як і полеміка, оповитий легендами. Очевидно, що Володимир справді опинився ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (Одеса : Астропринт, 2009)
  Монографія присвячена комплексному дослідженню політичної взаємодії як комунікативного процесу та розгляду її складових - медіатизації, демократизації та раціоналізації. Проаналізовано причини та наслідки медіатизації ...
 • Яковлев, Денис Вікторович (2009)
  В статье рассматриваются теоретические подходы к определению процесса рационализации политического взаимодействия и исторические типы рациональности. Особое внимание уделяется проблематике рационализации у М. Вебера. ...

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS