Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник

Show simple item record

dc.contributor.author Аленін, Юрій Павлович
dc.contributor.author Alenin, Yurii P.
dc.contributor.author Аленін, Ю. П.
dc.contributor.author Пожар, Вадим Георгійович
dc.contributor.author Пожар, В. Г.
dc.contributor.author Pozhar, Vadym H.
dc.contributor.author Шилін, Денис Вікторович
dc.contributor.author Шилін, Д. В.
dc.contributor.author Shylin, Denys V.
dc.contributor.author Волошина, Владлена Костянтинівна
dc.contributor.author Волошина, В. К.
dc.contributor.author Voloshyna, Vladlena K.
dc.contributor.author Мурзановська, Аліна Владиславівна
dc.contributor.author Murzanovska, Alina V.
dc.contributor.author Мурзановська, А. В.
dc.contributor.author Завтур, Віктор Андрійович
dc.contributor.author Zavtur, Viktor A.
dc.contributor.author Завтур, В. А.
dc.date.accessioned 2022-07-22T11:30:41Z
dc.date.available 2022-07-22T11:30:41Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного фахового коледжу. 4-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, Д. В. Шилін, В. К. Волошина, А. В. Мурзановська, В. А. Завтур. – Одеса : Фенікс, 2022. – 207 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.18764 en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/18764
dc.description Кримінальний процес України : навч.-метод. посібник для студентів Юридичного фахового коледжу. 4-те вид. допов. та переробл. [Електронне видання] / Ю. П. Аленін, В. Г. Пожар, Д. В. Шилін, В. К. Волошина, А. В. Мурзановська, В. А. Завтур. – Одеса : Фенікс, 2022. – 207 с. – Режим доступу: https://doi.org/10.32837/11300.18764 en_US
dc.description.abstract Посібник призначений для студентів курсу Кримінальний процес, у ньому викладені ключові положення курсу кримінальний процес України. Він направлений на допомогу студентам при підготовці до семінарських занять, іспитів з кримінального процесу, написанні рефератів та інших письмових робіт. en_US
dc.description.abstract The manual is intended for students of the Criminal Procedure course, in it the key provisions of the criminal process of Ukraine course are outlined. He directed to help students in preparing for seminar classes, criminal procedure exams, writing essays and other writing works.
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Фенікс en_US
dc.subject поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу en_US
dc.subject кримінальні процесуальні функції, поняття, види en_US
dc.subject диференціація форм кримінального провадження України en_US
dc.subject форми фіксування кримінального провадження en_US
dc.subject система кримінального провадження України en_US
dc.subject concepts, tasks, basic institutions of the criminal process en_US
dc.subject criminal procedural functions, concepts, types en_US
dc.subject differentiation of forms of criminal proceedings in Ukraine en_US
dc.subject forms for recording criminal proceedings en_US
dc.subject system of criminal proceedings of Ukraine en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law en_US
dc.title Кримінальний процес України : навчально-методичний посібник en_US
dc.type Book en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record