Кафедра інформаційних технологій: Recent submissions

 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логинова, Наталия И.; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Підручник містить опис мови програмування С++ у поєднанні з засобами візуального програмування та об’єктно-орієнтованого підходу Visual C++. Ро-зглянуто засоби програмування як базових алгоритмів, так і опрацювання ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliia I.; Логинова, Наталия И.; Чанишев, Рашид Ібрагімович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I. (Одеса : Фенікс, 2019)
  Розглянуто основні засоби створення, редагування та форматування електронних документів, зокрема форматоване опрацювання текстової інформації, електронних таблиць та програмне опрацювання їх засобами VBA.
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Прокоп, Юлія Віталіївна; Прокоп, Юлия Витальевна; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталия И.; Loginova, Nataliia I.; Копитчук, Ігор Миколайович; Копитчук, Игорь Николаевич (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчальний посібник містить змістовний матеріал з теоретичних основ організації баз даних і систем керування базами даних. Докладно на численних прикладах наведено відомості з проектування, створення та обслуговування баз ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Козін, Олександр Борисович; Козин, Александр Борисович; Kozin, Alexander B.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Плачінда, Ольга Євгеніївна; Плачинда, Ольга Евгеньевна (Одеса : Фенікс, 2019)
  Навчальний посібник присвячено теоретичним і практичним аспектам веб-технології та веб-дизайну. Наведено опис основних засобів HTML та CSS для проектування, макетування й редагування веб-сайтів. Містить численну кіль-кість ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Trofymenko, Olena G.; Loginova, Nataliia I.; Tрофіменко, Oлена Г.; Логінова, Наталія; Tрофименко, Елена Г.; Логинова, Наталия И. (Lublin : Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 2019-03)
  In the European Union, in the first half of 2018, the General Data Protection Regulation came into force, which established the new rules for processing users' personal data for IT companies. The operating systems (OS) are ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (Запоріжжя : ЗНУ, 2017)
  Досліджено переваги та недоліки впровадження електронної системи закупівель ProZorro на сучасному етапі. Виявлено, що за час функціонування електронна система закупівель дозволила зекономити державі суттєві кошти. Крім ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Иванова; Loginova, Natalia I; Троянский, Александр Вячеславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Troyanskiy, Olexandr V. (Одеса : ОДУВС, 2017)
  У сфері національної кібербезпеки держави головним військово-стратегічним завданням є забезпечення її стратегічної переваги за допомогою використання технологій електромагнітного спектру, зокрема кіберзброї. Розглянуто ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Иванова; Loginova, Natalia I.; Троянський, Олександр Вячеславович; Троянский, Александр Вячеславович; Troyanskiy, Olexandr V.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofymenko, Olena G. (2017)
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Троянський, Олександр Вячеславович; Троянский, Александр Вячеславович; Troyanskiy, Alexandr V.; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I. (Одеса : Фенікс, 2018)
  У монографії розглянуті питання захисту інформаційного суверенітету України в умовах реалізації її стратегічного курсу на інтеграцію у світовий інформаційний простір. Проаналізовано сучасні тенденції зламу традиційного та ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Логинова, Наталия Ивановна; Логінова, Наталія Іванівна; Loginova, Nataliya I.; Троянский, Александр Вячеславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Troyanskiy, Alexandr V.; Трофименко, Елена Григорьевна; Трофименко, Олена Григорівна; Trofymenko, Olena G. (2017)
  Авторы предлагают концепцию защиты информационного суверенитета государства. Рассмотрены составляющие информационного суверенитета государства и даны их определения. Определен комплекс мер для обеспечения ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Zadereiko, O. V.; Логінова, Наталія Іванівна; Lohinova, N. I.; Троянський, Олександр В'ячеславович; Troianskyi, O. V.; Трофименко, Олена Григорівна; Trofymenko, O. H. (2017)
  The authors consider the identification features of digital optoelectronic devices, on which their identification can be performed. The algorithm for the de-identification of digital optoelectronic devices is ...
 • Трофіменко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G. (2015)
  В статье определены особенности и проблемы, связанные с развитием в Украине сетей мобильной связи 3G и 4G. Проведен сравнительный анализ различных стандартов мобильной связи. Выделены основные проблемные вопросы ...
 • Трофименко, Е. Г.; Trofimenko, E. G.; Салагор, А. М.; Salahor, A. M.; Буката, Л. Н.; Bukata, L. N. (2015)
  В работе исследованы зависимости основных характеристик пьезокерамики от соотношений геометрических параметров пьезоэлементов в форме бруска. Исследована схемотехническая модель мономорфного пьезокерамического ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Olexandr V.; Троянский, Александр Вячеславович; Троянський, Олександр Вячеславович; Troyanskiy, Olexandr V.; Чечельницкий, Виктор Яковлевич; Чечельницький, Віктор Якович (2017)
  В статье рассмотрены вопросы защиты информационного и цифрового суверенитетов государства как доминирующих составных частей традиционного суверенитета государства. Проанализированы существующие способы ...
 • Zadereyko, A. V.; Troyanskiy, A. V.; Vlasenko, E. V.; Задерейко, О. В.; Троянський, О. В.; Власенко, О. В.; Задерейко, А. В.; Троянский, А. В.; Власенко, Е. В. (Видавничий дім «Гельветика», 2016)
  Sovereignty of the state is this political-legal property of the state, sense of that consists in its right independently to decide internal and external political questions without intervention from ...
 • Задерейко, Александр Владиславович; Логинова, Наталья Ивановна; Троянский, Александр Вячеславович; Задерейко, Олександр Владиславович; Логінова, Наталія Іванівна; Троянський, Олександр В'ячеславович; Zadereyko, Alexander V; Loginova, Natalia I.; Troyansky, Alexander V. (Одеcа : Фенікс, 2016)
  Авторы предлагают концепцию защиты информационного суверенитета государства. Рассмотрены составляющие информационного суверенитета государства и даны их определения. Предложен комплекс мер для ...
 • Козін, Олександр Борисович; Козин, Александр Борисович; Alexander Kozin, Alexander B.; Папковська, Ольга Борисівна; Папковская, Ольга Борисовна; Papkovskaya, Olga B.; Козіна, Марія; Козина, Мария; Kozina, Mariia (2016)
  This paper presents the method of steganography that organizes a covert communication channel, by embedding the additional information in the frequency domain. The proposed method ...
 • Логінова, Наталія Іванівна; Логинова, Наталья Ивановна; Loginova, Natalia I.; Трофименко, Олена Григорівна; Трофименко, Елена Григорьевна; Trofimenko, Elena G.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Olexander Zadereyko, Olexandr V.; Чанишев, Рашид Ібрагимович; Чанишев, Рашид Ибрагимович; Chanyshev, Rashid I. (2016)
  The effective protection of different storage devices is impossible without multifunctional encryption software. For this task solution it is suggested to use TrueCrypt, the crossplatform ...
 • Козін, Олександр Борисович; Козин, Александр Борисович; Kozin, Oleksandr B.; Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Oleksandr V.; Бегматова, Ф. М.; Behmatova, F. M. (2014)
  This article focuses on the international copyright protection system and how it interacts with intellectual property. The unresolved problems of modern jurisprudence, the question of a fair balance ...
 • Задерейко, Олександр Владиславович; Задерейко, Александр Владиславович; Zadereyko, Oleksandr V. (2013)
  The article deals with the control of information flow in the Internet. Ways to control the distribution of content have been analyzed, from the states point of view and their citizens. Tendencies of regulation ...