Дисертації, прийняті до захисту

Дисертації, прийняті до захисту

 

Коллекции данного раздела

 • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 приймає до розгляду і проводить захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук зі спеціальностей: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; ...
 • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 лютого 2006 № 19-05/06 проводить захист ...
 • Спеціалізована вчена рада Д 41.086.04 створена Постановою Президії ВАК України від 28 квітня 2009 р. і проводить захист дисертацій зі спеціальностей: 12.00.04 - господарське право; господарсько-процесуальне право; 12.00.11 ...

Последние добавления

 • Жебровська, Кристина Артаківна (2017-03-24)
  Дисертація присвячена розкриттю змісту, природи і специфіки правових цінностей у контексті взаємодії правових систем. Обґрунтовано співвідношення універсальних та релятивних правових цінностей як загальне й особливе. З ...
 • Латковський, Павло Павлович (2017-03-25)
  Дисертація є науковим дослідженням правового регулювання бюджетного контролю. У дисертації проаналізовано історичні аспекти виникнення, становлення та розвитку правових вчень про бюджетний контроль та виокремлено три ...
 • Юрко, Сергій Сергійович (2017-03-24)
  Дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням феномена недержавної охоронної і правоохоронної діяльності як виду професійної діяльності. Сформульовано поняття та виявлено відмінні ознаки недержавної ...
 • Коваленко, Роман Олегович (2017-03-23)
  Дисертація є першим у національній юридичній науці конституційно-порівняльним дослідженням передвиборної агітації на виборах президентів України та США. На матеріалах досвіду США обґрунтовано недоцільність нормативного ...
 • Бондар, Марія Юріївна (2017-03-23)
  Дисертація є дослідженням теоретичних і практичних аспектів конституційних референдумів. У дисертації запропоновано розглядати конституційний референдум у широкому та вузькому розумінні, наведено характерні риси конституційних ...
 • Замула, Алла Юріївна; Замула, Алла Юрьевна; Zamula, Alla Yu. (2017-03-11)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія» Міністерства освіти і науки України. – Одеса, ...
 • Тарнавський, Роман Віталійович; Тарнавский, Роман Витальевич; Tarnavskyi, Roman V. (2017-03-10)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право; господарсько-процесуальне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2017. Дисертацію ...
 • Каплюченко, Тетяна Вікторівна; Каплюченко, Татьяна Викторовна; Kapliuchenko, Tetyana V. (2016-07-01)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація присвячена дослідженню ...
 • Цуркан-Сайфуліна, Юлія Василівна; Цуркан-Сайфулина, Юлия Васильевна; Tsurkan-Saifulina, Iuliia V. (2017-03-10)
  Дисертація присвячена формуванню філософсько-правової концепції владних засад права з точки зору некласичної парадигми філософії права. Розкриваються антропологічні, герменевтичні та аксіологічні виміри владних засад права, ...
 • Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, Оксана Васильевна; Stepanenko, Oksana V. (2017-03-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S. (2017-03-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Байло, Олена Володимирівна; Байло, Елена Владимировна; Baylo, Olena V. (2016-12-28)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація ...
 • Стецик, Богдана Василівна; Стецик, Богдана Васильевна; Stetsyk, Bogdana V. (2016-12-27)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Дмитришина, Тетяна Іванівна; Дмитришина, Татьяна Ивановна; Dmitrishyna, Tatyana I (2016-12-27)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Грігор'янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Grigoriants, Galina I. (2016-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Бабиніна, Катерина Станіславівна; Бабынина, Екатерина Станиславовна; Babynina, Kateryna S. (2016-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Дудник, Руслана Миколаївна (2016-12-23)
  Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню галузевої диференціації українського права. Розглянуто проблеми формування і виокремлення галузей права як специфічного компоненту правової реальності. Досліджено ...
 • Опаленко, Дмитро Анатолійович (2016-12-23)
  Дисертацію присвячено загальнотеоретичному дослідженню Вищої ради юстиції як інституту контрольної влади в Україні. Розглянуто передумови виникнення та розвитку контрольної влади, здійснено її історичний аналіз. Досліджено ...
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (2016-11-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Полуніна, Ольга Олександрівна; Полунина, Ольга Александровна; Polunina, Olga O. (2016-11-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...

View more