Дисертації, прийняті до захисту: Recent submissions

 • Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Igor V. (2018-12-14)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Махатадзе, Карина Георгіївна; Махатадзе, Карина Георгиевна; Makhatadze, Karyna G. (2018-12-15)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Деменчук, Марина Олександрівна (Деменчук М.О. Роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики в Україні : дис. ... канд. юрид. наук, спец. 12.00.10. / Деменчук Марина Олександрівна. - Одеса, 2018. - 220 с., 2018-12-15)
  Дисертація є першим науковим дослідженням монографічного характеру, в якому з урахуванням сучасного етапу судової реформи окреслено роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики. Системно проаналізовано ...
 • Драпайло, Вікторія Валеріївна; Драпайло, Виктория Валерьевна; Drapailo, Viktoriia V. (2018-12-15)
  Дисертація є одним із перших вітчизняних монографічних наукових досліджень, присвячене вивченню теоретичних та практичних проблем правового режиму зберігання товарів під митним контролем. Здійснено комплексне дослідження ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetiana V. (2018-12-14)
  Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, присвяченим вивченню адміністративної юрисдикції України у прибережних водах та державного управління ними. Розроблено авторську концепцію адміністративної ...
 • Кузьма, Вікторія Юріївна; Кузьма, Виктория Юрьевна; Kuzma, Viktoriia Yu. (Одеса, 2018-11-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. Дисертація присвячена аналізу ...
 • Андрейків, Андрій Іванович; Андрейкив, Андрей Иванович; Andreykiv, Andrii I. (Одеса, 2018-11-16)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 – міжнародне право. – Національний університет «Одеська юридична академія». – Одеса, 2018. Дисертація присвячена дослідженню ...
 • Прижбило, Олександр Віталійович; Прижбило, Александр Витальевич; Pryzhbylo, Aleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Давидова, Ірина Віталівна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Irina V. (2018-11-10)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне прав і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Заєць, Арина Сергіївна (2018-10-27)
  У роботі надано узагальнену характеристику форм правового виховання, включаючи їх поняття і цілі. Визначено роль і місце форм правового виховання у процесі побудови правової держави в Україні. Проаналізовано сучасні форми ...
 • Васильківська, Вікторія Владиславівна (2018-10-27)
  Дисертацію присвячено особливостям правового регулювання статусу державного службовця у контексті ухвалення Законів України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції» та адаптації інституту державної служби до ...
 • Д'ячков, Дмитро Сергійович (2018-10-26)
  Дисертацію присвячено комплексному дослідженню питань принципів організації та діяльності прокуратури України в умовах її реформування. З’ясовано генезис принципів організації та діяльності прокуратури, визначено основні ...
 • Крусян, Роман Андрійович (2018-10-26)
  Дисертацію присвячено формуванню науково-практичної парадигми реформування системи судоустрою України на основі аналізу досвіду (з моменту становлення України як незалежної, суверенної держави, 1991 р.), сучасних реалій ...
 • Пісов, Максим Петрович (Одеса, 2018-10-25)
  Дисертація є одним із перших у вітчизняній науці монографічних досліджень національного та інтегративного правопорядків, їхнього взаємозв’язку та особливостей прояву у контексті інтеграції України до Європейського Союзу ...
 • Хряпченко, Валентина Павлівна (2018-10-25)
  Дисертацію присвячено побудові загальнотеоретичних юридичних моделей системи права як лінійного явища, притаманних науковому розумінню в епоху класичної та посткласичної юриспруденції, та побудові різомної моделі галузевої ...
 • Семенька, Олена Миколаївна; Семенька, Елена Николаевна; Semenka, Elena N. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Дмитришина, Тетяна Іванівна; Дмитришина, Татьяна Ивановна; Dmitrishyna, Tetyana I. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Чекіта, Віоланта Геннадіївна; Чекита, Виоланта Геннадьевна; Chekita, Violanta G. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Іліопол, Інна Михайлівна; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna. M. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...