Горобець Костянтин Валерійович

Горобець Костянтин Валерійович

 

Recent Submissions

 • Горобець, Костянтин (Юрайт, 2016-05-16)
  Якою мірою толерантність може вважатися правовою цінністю? Чи існують засоби її юридизації та включення у класичну юридичну логіку?
 • Горобець, Костянтин (Філософія права і загальна теорія права, 2015)
  У статті здійснено спробу логічного аналізу концепту права як основи для системного уявлення про нього. Обґрунтовано науковий статус праворозуміння як науково-дослідної програми. Три основні типи праворозуміння базуються ...
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Крижановський, Анатолій Федорович; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Богуцький, Павло Петрович; Джураєва, Олена Олексіївна; Кравченко, Сергій Петрович; Колесніченко, Вадим Васильович; Кормич, Анатолій Іванович; Мельничук, Ольга Степанівна; Оборотов, Ігор Гариславович; Тароєва, Влада Володимирівна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Юдін, Зореслав Михайлович; Галицький, Ігор Володимирович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Андрюшко, Ірина Ярославівна; Антошина, Ірина Володимирівнана; Арнаутова, Людмила Петрівна; Горобець, Костянтин Валерійович; Ковбасюк, Степан Валерійович; Кубинець, Василь Васильович; Личко, Валерія Сергіївна; Новікова, Наталія Анатоліївна; Осадча, Оксана Геннадіївна; Рязанов, Михайло Юрійович; Федоров, Валентин Андрійовичич (Фенікс, 2012)
 • Оборотов, Юрій Миколайович; Завальнюк, Володимир Васильович; Дудченко, Валентина Віталіївна; Овчиннікова, Альбіна Петрівна; Крестовська, Наталя Миколаївна; Цофнас, Арнольд Юрійович; Мельничук, Ольга Степанівна; Кормич, Анатолій Іванович; Хижняк, Юлія В'ячеславівна; Скуріхін, Сергій Миколайович; Богуцький, Павло Петрович; Юдін, Зореслав Михайлович; Рязанов, Михайло Юрійович; Дзевелюк, Андрій Володимирович; Оборотов, Ігор Гариславович; Бальжик, Ірена Анатоліївна; Ковбасюк, Степан Валерійович; Арнаутова, Людмила Петрівна; Антошина, Ірина Володимирівна; Тароєва, Влада Володимирівна; Лоджук, Максим Тарасович; Тіщенко, Юлія Валеріївна; Личко, Валерія Сергіївна; Чувакова, Ганна Михайлівна; Джураєва, Олена Олексіївна; Федоров, Валентин Андрійович (Фенікс, 2015-10-20)
  У книзі, яка представлена авторським колективом кафедри теорії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія» під керівництвом професора Ю. М. Оборотова, в рамках комплексної науково-дослідної ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2015-11-06)
  Короткий аналіз методологічних проблем, пов'язаних з феноменом міжнародного верховенства права. Здійснено спробу екстраполяції концепту верховенства права на міжнародно-правову систему.
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012-09-28)
  Дисертацію присвячено філософсько-правовим аспектам аксіосфери права, що постає як система цінностей правової сфери. У роботі запропоновано розглядати аксіосферу права як компонент структури права, що діє на рівні з догмою ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  У статті з позицій критики традиційних підходів до розуміння структури права запропоновано постструктуралістське її бачення як єдності догми права, суб’єкта, цінностей правової сфери та правової ситуації. Доведено, що ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  В статье предпринята попытка методологического анализа идеи ценностно-плюралистической юриспруденции, основой которой выступает учение о правовых ценностях. Обнаружено, что выделение правовых ценностей является необходимым ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2011)
  У статті з позицій системного підходу розглянуто аксіосферу та нормосферу права – дві ключові системи, що утворюють право в його ідейному та нормативному різноманітті. Продемонстровано, що аксіосфера та нормосфера права ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (2012)
  В статье предпринята попытка классификации основных подходов к построению иерархии ценностей права. Выделены и проанализированы гуманистический, нормативный и телеологический подходы к иерархизации ценностей права.
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (Право України, 2013-08-01)
  У статті запропоновано розглядати феномен верховенства права з позицій концепції ціннісно-нормативного праворозуміння. Доводиться, що верховенство права є феноменом, що покликаний забезпечувати цілісність та гармонізацію ...
 • Горобець, Костянтин Валерійович; Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V. (Ліга Прес, 2015-05-21)
  Запропоновано застосовувати системну інтерпретацію принципу плюралізму як елементу методології порівняльного правознавства. Показано, що існує два види плюралізму: пропозиційний та концептуальний. Пропозиційний плюралізм ...
 • Горобец, Константин Валерьевич; Gorobets, Kostiantyn V.; Горобець, Костянтин Валерійович (Фенікс, 2013-06-20)
  Монография посвящена философско-правовым аспектам аксиосферы права, которая предстает в качестве структурного компонента права и выражается в виде центрированной системы правовых ценностей и иерархизированной системы ...

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds