Кафедра журналістики

Кафедра журналістики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Скалацька, Олена Віталіївна; Скалацька, О. В.; Скалацкая, Елена Витальевна; Skalatska, Olena V.; Нерубасська, Алла Олександрівна; Нерубасська, А. О.; Нерубасская, Алла Александровна; Nerubasska, Alla O.; Ямілова, Тетяна Миколаївна; Ямілова, Т. М.; Ямилова, Татьяна Николаевна; Yamilova, Tetiana M.; Бєляєва, Оксана Іванівна; Бєляєва, О. І.; Беляева, Оксана Ивановна; Bieliaieva, Oksana I.; Bielyaieva, Oksana; Загородня, Людмила Іванівна; Загородня, Л. І.; Загородняя, Людмила Ивановна; Zahorodnia, Liudmyla I. (Innovare Academics Sciences, 2020)
  The article deals with the analysis of effective communication of Ukrainian opinion leaders in social media. In Ukraine, the use of social networking sites Facebook and Instagram has become widespread. There are also two ...
 • Кузнєцова, Тетяна Василівна; Кузнєцова, Т. В.; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Kuznietsova, Tetiana V. (Cetinje : FCJK, 2020)
  Стаття присвячена проблемі вияву мови ворожнечі в сучасних українських ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного протягом 2016-2018 рр. контент-аналізу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції вияву ...
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tetyana (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  In this article I argue that the increasingly three-sided competition for influence – between Russia, China and the West in and over Ukraine – has created a new space for autonomous decision making and can increase Ukraine’s ...
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tetyana; Wolff, Stefan; Вольф, Стефан (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tetyana; Wolff, Stefan; Вольф, Стефан (London : Routledge, 2019)
  What are the causes and consequences of the crisis in Ukraine, and what has been the nature of local, national, and external actors’ involvement in it? These are the questions that the authors examine in this comprehensive ...
 • Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Плукчи, Людмила Василівна; Плукчи, Л. В.; Плукчи, Людмила Васильевна; Plukchy, Liudmyla V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Скалацька, Олена Віталіївна; Скалацька, О. В.; Скалацкая, Елена Витальевна; Skalatska, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Чубук, Олег Леонтійович; Чубук, О. Л.; Чубук, Олег Леонтьевич; Chubuk, Oleh L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються ключові теми для оволодіння матеріалом навчального курсу «Теорія та історія реклами». Відповідно до програми дисципліни висвітлюються основні поняття рекламної діяльності, ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою сформувати ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою засвоєння ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою формування ...
 • Чубук, Олег Леонтійович; Чубук, О. Л.; Чубук, Олег Леонтьевич; Chubuk, Oleh L. (Одеса :НУ "ОЮА", 2020)
  Прес-служба - складова частина зв’язків із громадськістю, і в цьому сенсі мета навчальної дисципліни «Організація роботи прес-служб» - сприяти усвідомленню студентами місця і ролі прес-служб у структурі паблік рілейшзн і ...
 • Кузнєцова, Тетяна Василівна; Кузнєцова, Т. В.; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Kuznietsova, Tetiana V. (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020)
  Стаття присвячена проблемі вияву мови ворожнечі в сучасних українських ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного протягом 2016-2018 рр. контент-аналізу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції ...
 • Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V.; Синявська, Леся Іванівна; Синявська, Л. І.; Синявская, Леся Иванована; Syniavska, Lesia I.; Syniavska, Lesya; Погребенник, Володимир Федорович; Погребенник, В. Ф.; Погребенник, Владимир Федорович; Pohrebennyk, Volodymyr F.; Корнішева, Тетяна Леонідівна; Корнішева, Т. Л.; Корнишева, Татьяна Леонидовна; Kornisheva, Tetiana L.; Яремчук, Наталія Вікторівна; Яремчук, Н. В.; Яремчук, Наталья Викторовна; Yaremchuk, Nataliia V.; Iaremchuk, Natalia (ASPU, 2021)
  The article looks at the literary hermeneutics in the context of natiosophic ideas by H.-G. Gadamer, S. During, M. Heidegger, E. Smith, E. Said, D. Dontsov. It investigates the freedom-centred nature of ...
 • Синявська, Леся Іванівна; Синявська, Л. І.; Синявская, Леся Иванована; Syniavska, Lesia I.; Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V.; Погребенник, Володимир Федорович; Погребенник, В. Ф.; Погребенник, Владимир Федорович; Pohrebennyk, Volodymyr F. (Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, 2020)
  The article introduces and investigates the concept of a “text-transform” based on the novel and short-novel plots of the drama works of the Ukrainian dramatists of the late 19th – early 20th centuries. The text-transform ...

View more