Кафедра журналістики

Кафедра журналістики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Плукчи, Людмила Василівна; Плукчи, Л. В.; Плукчи, Людмила Васильевна; Plukchy, Liudmyla V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Чубук, Олег Леонтійович; Чубук, О. Л.; Чубук, Олег Леонтьевич; Chubuk, Oleh L. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються ключові теми для оволодіння матеріалом навчального курсу «Теорія та історія реклами». Відповідно до програми дисципліни висвітлюються основні поняття рекламної діяльності, ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою сформувати ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою засвоєння ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Навчально-методичний посібник розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою ...
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A. (Одеса : НУ «ОЮА», 2021)
  Методичні рекомендації розроблено для студентів денної форми навчання у галузі знань 06 «Журналістика», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама і зв’язки з громадськістю» з метою формування ...
 • Чубук, Олег Леонтійович; Чубук, О. Л.; Чубук, Олег Леонтьевич; Chubuk, Oleh L. (Одеса :НУ "ОЮА", 2020)
  Прес-служба - складова частина зв’язків із громадськістю, і в цьому сенсі мета навчальної дисципліни «Організація роботи прес-служб» - сприяти усвідомленню студентами місця і ролі прес-служб у структурі паблік рілейшзн і ...
 • Кузнєцова, Тетяна Василівна; Кузнєцова, Т. В.; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Kuznietsova, Tetiana V. (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020)
  Стаття присвячена проблемі вияву мови ворожнечі в сучасних українських ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного протягом 2016-2018 рр. контент-аналізу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції ...
 • Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V.; Синявська, Леся Іванівна; Синявська, Л. І.; Синявская, Леся Иванована; Syniavska, Lesia I.; Syniavska, Lesya; Погребенник, Володимир Федорович; Погребенник, В. Ф.; Погребенник, Владимир Федорович; Pohrebennyk, Volodymyr F.; Корнішева, Тетяна Леонідівна; Корнішева, Т. Л.; Корнишева, Татьяна Леонидовна; Kornisheva, Tetiana L.; Яремчук, Наталія Вікторівна; Яремчук, Н. В.; Яремчук, Наталья Викторовна; Yaremchuk, Nataliia V.; Iaremchuk, Natalia (ASPU, 2021)
  The article looks at the literary hermeneutics in the context of natiosophic ideas by H.-G. Gadamer, S. During, M. Heidegger, E. Smith, E. Said, D. Dontsov. It investigates the freedom-centred nature of ...
 • Синявська, Леся Іванівна; Синявська, Л. І.; Синявская, Леся Иванована; Syniavska, Lesia I.; Колкутіна, Вікторія Вікторівна; Колкутіна, В. В.; Колкутина, Виктория Викторовна; Kolkutina, Viktoriia V.; Погребенник, Володимир Федорович; Погребенник, В. Ф.; Погребенник, Владимир Федорович; Pohrebennyk, Volodymyr F. (Khachatur Abovyan Armenian State Pedagogical University, 2020)
  The article introduces and investigates the concept of a “text-transform” based on the novel and short-novel plots of the drama works of the Ukrainian dramatists of the late 19th – early 20th centuries. The text-transform ...
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tetyana; Гелбрейт, Девід; Гэлбрейт, Дэвид; Galbreath, David J.; Galbreath, David (Informa UK Limited, 2020)
  In this essay we argue that changes in political structures in post-Soviet Ukraine have affected the potential for conflict during transition. Relying on organisational theory to determine the potential for conflict in ...
 • Чубук, Олег Леонтійович; Чубук, О. Л.; Чубук, Олег Леонтьевич; Chubuk, Oleh L. (Київ : Радіо Свобода, 2018)
 • Нарушевич-Васильєва, Оксана Вікторівна; Нарушевич-Васильєва, О. В.; Нарушевич-Васильева, Оксана Викторовна; Narushevych-Vasylieva, Oksana V.; Іващенко, Вікторія Людвігівна; Іващенко, В. Л.; Иващенко, Виктория Людвиговна; Ivashchenko, Viktoriia L. (Одеса : Астропринт, 2018)
  Мета статті - виявити особливості семантизації термінів журналістики та розробити типологію її пропозіційних моделей у кореляції з типологією пропозиційних функцій. Як об'єкт обрано пропозиційні моделі семантизації ...
 • Жугай, Віталій Йосипович; Жугай, В. Й.; Жугай, Виталий Иосифович; Zhuhai, Vitalii Y.; Тарасюк, Володимир Юрійович; Тарасюк, В. Ю.; Тарасюк, Владимир Юрьевич; Tarasiuk, Volodymyr Yu. (Суми : Вид-во СДУ, 2018)
  У статті з урахуванням напрацювань дослідників окреслено генезис інформаційної війни і застосування її інструментів через діяльність засобів масової інформації та масової комунікації. Дослідження здійснено на аналізах ...
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tatyana; Wolff, Stefan (informa UK Limited, trading as taylor & francis Group, 2018)
  The crisis in Ukraine since late 2013 has seen four successive internationally mediated agreements that have been at best partially implemented. Drawing on extensive fieldwork and 42 key informant interviews sides, we ...
 • Маляренко, Тетяна Анатоліївна; Маляренко, Т. А.; Маляренко, Татьяна Анатольевна; Maliarenko, Tetiana A.; Malyarenko, Tatyana; Wolff, Stefan (London : The Conversation Trust (UK) Limited, 2018)

View more