Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03

 

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук, затверджена Постановою Президії ВАК України від 9 лютого 2006 № 19-05/06 проводить захист дисертацій за спеціальностями: 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Недавние добавления

 • Куцевич, Максим Петрович; Куцевич, Максим Петрович; Kutsevych, Maksym P. (2018-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. − ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchik, Oksana I. (2018-12-15)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Андронов, Ігор Володимирович; Андронов, Игорь Владимирович; Andronov, Igor V. (2018-12-14)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Махатадзе, Карина Георгіївна; Махатадзе, Карина Георгиевна; Makhatadze, Karyna G. (2018-12-15)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Прижбило, Олександр Віталійович; Прижбило, Александр Витальевич; Pryzhbylo, Aleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінальновиконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Бігняк, Олександр Валентинович; Бигняк, Александр Валентинович; Bignyak, Oleksandr V. (2018-11-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Давидова, Ірина Віталівна; Давыдова, Ирина Витальевна; Davydova, Irina V. (2018-11-10)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне прав і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична ...
 • Семенька, Олена Миколаївна; Семенька, Елена Николаевна; Semenka, Elena N. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Дмитришина, Тетяна Іванівна; Дмитришина, Татьяна Ивановна; Dmitrishyna, Tetyana I. (2018-10-13)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Чекіта, Віоланта Геннадіївна; Чекита, Виоланта Геннадьевна; Chekita, Violanta G. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Іліопол, Інна Михайлівна; Илиопол, Инна Михайловна; Iliopol, Inna. M. (2018-10-12)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesya P. (2018-07-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Бородкін, Михайло Володимирович; Бородкин, Михаил Владимирович; Borodkin, Mykhailo V. (2018-07-05)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2018. Дисертація ...
 • Михайленко, Дмитро Григорович; Михайленко, Дмитрий Григорьевич; Mykhailenko, Dmytro H. (2018-07-05)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Марущак, Ярослав Сергійович; Марущак, Ярослав Сергеевич; Maruschak, Yaroslav S. (2018-07-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук заспеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Тімофєєва, Лілія Юріївна; Тимофеева, Лилия Юрьевна; Timofeeva, Liliya Yu. (2018-07-03)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Sergеy O. (2018-07-03)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Дихта, Наталя Миколаївна; Дыхта, Наталья Николаевна; Dykhta, Natalya M. (2018-06-08)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Д’ячкова, Марія Олегівна; Дьячкова, Мария Олеговна; Dyachkova, Maria O. (2018-06-08)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Загородній, Ігор Вікторович; Загородний, Игорь Викторович; Zagorodny, Igor V. (2018-04-28)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...

Просмотреть больше

Поиск в DSpaceРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Просмотр

Потоки RSS