Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03

Спеціалізована вчена рада Д 41.086.03

 

Недавние добавления

 • Коваленко, Іван Анатолійович; Коваленко, Иван Анатольевич; Kovalenko, Ivan A. (2017-09-07)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Берш, Анастасія Яковлівна; Берш, Анастасия Яковлевна; Bersh, Anastasia Ya. (2017-09-07)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08  – кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. – Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Мартинців, Андрій Михайлович; Мартынцив, Андрей Михайлович; Martyntsiv, Andrii M. (2017-09-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська ...
 • Дудич, Андрій Васильович; Дудыч, Андрей Васильевич; Dudycz, Andrii V. (2017-09-09)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національний університет «Одеська ...
 • Кулініч, Ольга Олексіївна; Кулинич, Ольга Алексеевна; Kulinich, Olha O. (2017-09-08)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. – Національний університет «Одеська юридична академія», ...
 • Білоус, Олена Юріївна; Белоус, Елена Юрьевна; Bilous, OlenaYu. (2017-05-20)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2017. Дисертація ...
 • Фасій, Богдан Володимирович; Фасий, Богдан Владимирович; Fasii, Bogdan V. (2017-05-19)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Головачов, Ярослав Вячеславович; Головачов, Ярослав Вячеславович; Golovachev, Yaroslav V. (2017-05-19)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Степаненко, Оксана Василівна; Степаненко, Оксана Васильевна; Stepanenko, Oksana V. (2017-03-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Степаненко, Андрій Сергійович; Степаненко, Андрей Сергеевич; Stepanenko, Andriy S. (2017-03-04)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Байло, Олена Володимирівна; Байло, Елена Владимировна; Baylo, Olena V. (2016-12-28)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпечення. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, 2016. Дисертація ...
 • Стецик, Богдана Василівна; Стецик, Богдана Васильевна; Stetsyk, Bogdana V. (2016-12-27)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Дмитришина, Тетяна Іванівна; Дмитришина, Татьяна Ивановна; Dmitrishyna, Tatyana I (2016-12-27)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Грігор'янц, Галина Ігорівна; Григорьянц, Галина Игоревна; Grigoriants, Galina I. (2016-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Бабиніна, Катерина Станіславівна; Бабынина, Екатерина Станиславовна; Babynina, Kateryna S. (2016-12-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально- виконавче право. - Національний університет «Одеська юридична академія», Одеса, ...
 • Колодіна, Анна Сергіївна; Колодина, Анна Сергеевна; Kolodina, Anna S. (2016-11-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Полуніна, Ольга Олександрівна; Полунина, Ольга Александровна; Polunina, Olga O. (2016-11-26)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. - Національний університет «Одеська юридична ...
 • Агакерімов, Олександр Недиршахович; Агакеримов, Александр Недиршахович; Agakerimov, Oleksandr N. (2016-11-25)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Малахова, Ольга Валентинівна; Малахова, Ольга Валентиновна; Malakhova, Olga V. (2016-11-25)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...
 • Комашко, Володимир Володимирович; Комашко, Владимир Владимирович; Komashko, Volodymyr V. (2016-10-15)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. - Національний університет «Одеська ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS