Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра прикладної лінгвістики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Polska Akademia Nauk, 2021)
  This article presents the principles of reconstruction of the semantic structure of the concepts of legal discourse and the methodology of evaluation of the results by involving a professionally oriented audience. The ...
 • Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Nazarenko, О. М. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню чинника адресата сучасного газетного тексту у вираженні текстової категорії діалогічності. Виокремлено та проаналізовано типи адресатів, описано засоби та форми їх вираження в газетному дискурсі.
 • Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Володимирівна; Mamich, Myroslava (ВД "Гельветика", 2017)
  У статті представлено зміст поняття «ціннісна картина світу» як системи вербалізованих моральних цінностей. Окреслено мовні особливості медіа-жанру «нарис» як різновиду художньо-публіцистичного підстилю, де провідне місце ...
 • Кісельова, А. А.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Kiselova, A. A. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено аналізу актуальності соціальної мережі Twitter для сучасної україномовної аудиторії. У межах дослідження здійснено анкетування, результати якого викладено в роботі. Виокремлено чинники іміджу, що набувають ...
 • Завальська, Л. В.; Zavalskaya, L. V.; Завальська, Любов Володимирівна (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню інтерактивного вияву українського політичного дискурсу у лінгвопрагматичнаму аспекті. Охарактеризовано поняття комунікативної стратегії та комунікативної тактики, та розглянуто стратегічні ...
 • Ануфрієва, Н. Д.; Anufrieva, N. D.; Дуброва, Н. І.; Dubrova, N. I. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню проблем формування євролекту як нової категорії мови права Європейського Союзу.
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Лазаренко, Світлана В'ячеславівна; Лазаренко, С. В.; Лазаренко, Светлана Вячеславовна; Lazarenko, Svitlana V. (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019)
  Статтю присвячено дослідженню особливостей сучасного українського газетного тексту в стилістичному та комунікативному аспектах. Описано теорію текстових структур, релевантну для аналізу текстів мас-медіа, де один і той ...
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019)
  У статті проаналізовано одне з виразних явищ сучасної мовної практики – юридизацію мовомислення. Його прояви представлено у чотирьох аспектах: як надання суспільним процесам, діям, що набувають інформаційної ваги, ...
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Institute for Montenegrin Language and Literature, 2019)
  У статті запропоновано теоретичні і практичні засади вивчення мови жіночого журналу в контексті кореляції „лінгвістична антропологія – лінгвокультурологія – лінгвостилістика“. Диференційовано сучасні аспекти такого ...
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Mamich, Miroslava (Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, 2019)
  Research aim is to identify the phenomena of verbal vulgarization of children’s cartoon discourse, to determine their functional-semantic loads and registers of reduced emotional evaluation, as well as the main socio-cultural ...
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Занько, Елена Валентиновна; Zanko, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
 • Грушевська, Юлія Андріївна; Грушевська, Ю. А.; Грушевская, Юлия Андреевна; Hrushevska, Yuliia A.; Барабанова, Наталія Ростиславівна; Барабанова, Н. Р.; Барабанова, Наталия Ростиславовна; Barabanova, Nataliia R.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У навчально-методичному посібнику розглядаються ключові теми для оволодіння матеріалом навчального курсу «Теорія та історія реклами». Відповідно до програми дисципліни висвітлюються основні поняття рекламної діяльності, ...
 • Кондратенко, Наталія Василівна; Кондратенко, Н. В.; Кондратенко, Наталия Васильевна; Kondratenko, Nataliia V.; Kondratenko, Natalia V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, А. А.; Kiselova, Anastasiia A.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (Kaunas University of Technology, 2020)
  The study contains an outline of the results of linguo-pragmatic analysis of the speech behaviour of politicians who are participants of parliamentary discourse. The concept of parliamentary discourse is defined as one ...
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Писаренко, Лариса Михайлівна; Писаренко, Л. М.; Писаренко, Лариса Михайловна; Pysarenko, Larysa M. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна (Одеса : Гельветика, 2020)
 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V. (2017)
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018)

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds