Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра прикладної лінгвістики

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Пропонований посібник складається з програми курсу, лекційного матеріалу, завдань до практичних занять, методичних рекомендацій для викладачів, що проводять практичні заняття, завдань для самостійної роботи, списку ...
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Пропонований посібник побудований згідно з вимогами нової програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Складається він із програми, лекційного матеріалу, планів практичних занять, методичних рекомендацій ...
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Пропонований посібник побудовано згідно з навчальною програмою курсу «Ділова українська мова в публічному управлінні». Складається він із лекційного матеріалу, планів практичних занять, тем і завдань для самостійної роботи, ...
 • Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Nazarenko, Oksana M. (Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2021)
  Навчальний посібник побудований відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчального курсу «Вступ до мовознавства». Складається він із загальних положень, структури ...
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Зарубіжна література» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 035 «Філологія» ...
 • Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В. (Одеса : Фенікс, 2023)
  Пропонований посібник розрозблено згідно з вимогами програми курсу «Основи академічного письма» відповідно до освітньо-професійної програми з підготовки здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра з галузі знань 12 «Інформаційні ...
 • Unknown author (Одеса : Фенікс, 2023)
  Навчальний посібник побудований відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня навчального курсу «Сучасна українська література». Складається він ...
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Николаевна; Nazarenko, Oksana M.; Ануфрієва, Наталія Дмитрівна; Ануфриева, Наталья Дмитриевна; Anufriieva, Nataliia D. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Завальская, Любовь Владимировна; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Киселева, Анастасия Андреевна; Kiselova, Anastasiia A. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Mamich, Miroslava; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (ВД "Гельветика", 2019)
 • Назаренко, Оксана Миколаївна; Назаренко, О. М.; Nazarenko, Oksana M.; Занько, Олена Валентинівна; Занько, О. В.; Zanko, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Заєць, Ганна Вікторівна; Заєць, Г. В.; Zaiets, Hanna V.; Заєць, Олександр Михайлович; Заєць, О. М.; Zaiets, Oleksandr M. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Завальська, Любов Володимирівна; Завальська, Л. В.; Zavalska, Liubov V.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Кісельова, А. А.; Kiselova, Anastasiia A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022)
 • Мамич, Мирослава Володимирівна; Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Владимировна; Mamych, Myroslava V.; Шевченко-Бітенська, Олена Валентинівна; Шевченко-Бітенська, О. В.; Шевченко-Битенская, Елена Валентиновна; Shevchenko-Bitenska, Olena V. (Polska Akademia Nauk, 2021)
  This article presents the principles of reconstruction of the semantic structure of the concepts of legal discourse and the methodology of evaluation of the results by involving a professionally oriented audience. The ...
 • Назаренко, О. М.; Назаренко, Оксана Миколаївна; Nazarenko, О. М. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню чинника адресата сучасного газетного тексту у вираженні текстової категорії діалогічності. Виокремлено та проаналізовано типи адресатів, описано засоби та форми їх вираження в газетному дискурсі.
 • Мамич, М. В.; Мамич, Мирослава Володимирівна; Mamich, Myroslava (ВД "Гельветика", 2017)
  У статті представлено зміст поняття «ціннісна картина світу» як системи вербалізованих моральних цінностей. Окреслено мовні особливості медіа-жанру «нарис» як різновиду художньо-публіцистичного підстилю, де провідне місце ...
 • Кісельова, А. А.; Кісельова, Анастасія Андріївна; Kiselova, A. A. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено аналізу актуальності соціальної мережі Twitter для сучасної україномовної аудиторії. У межах дослідження здійснено анкетування, результати якого викладено в роботі. Виокремлено чинники іміджу, що набувають ...
 • Завальська, Л. В.; Zavalskaya, L. V.; Завальська, Любов Володимирівна (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню інтерактивного вияву українського політичного дискурсу у лінгвопрагматичнаму аспекті. Охарактеризовано поняття комунікативної стратегії та комунікативної тактики, та розглянуто стратегічні ...
 • Ануфрієва, Н. Д.; Anufrieva, N. D.; Дуброва, Н. І.; Dubrova, N. I. (ВД "Гельветика", 2017)
  Статтю присвячено дослідженню проблем формування євролекту як нової категорії мови права Європейського Союзу.

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds