Внесок Іштвана Вербеці у розробку законодавства Угорського королівства

Show simple item record

dc.contributor.author Аніщук, Ніна Володимирівна
dc.contributor.author Аніщук, Н. В.
dc.contributor.author Anishchuk, Nina V.
dc.date.accessioned 2022-08-10T18:55:05Z
dc.date.available 2022-08-10T18:55:05Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Аніщук Н. В. Внесок Іштвана Вербеці у розробку законодавства Угорського королівства / Н. В. Аніщук // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 141-143. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19117
dc.description Аніщук Н. В. Внесок Іштвана Вербеці у розробку законодавства Угорського королівства / Н. В. Аніщук // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 141-143. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Іштван Вербеці en_US
dc.subject Трипартитум en_US
dc.subject сьомий декрет Уласла ІІ en_US
dc.subject законодавство Угорського королівства en_US
dc.subject Ishtvan Verbetsi en_US
dc.subject Tripartite en_US
dc.subject Ulaslo’s II seventh decree en_US
dc.subject laws of the Kingdom Hungary en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects en_US
dc.title Внесок Іштвана Вербеці у розробку законодавства Угорського королівства en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record