Розрахункові правовідносини y господарчому обігу України у 1917-1997 роках (історико-правові аспекти)Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

  • 12.00.01
    теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень