Browsing Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 by Issue Date

Browsing Спеціалізована вчена рада Д 41.086.01 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Васильківська, Вікторія Владиславівна (2018-10-27)
  Дисертацію присвячено особливостям правового регулювання статусу державного службовця у контексті ухвалення Законів України «Про державну службу» і «Про запобігання корупції» та адаптації інституту державної служби до ...
 • Заєць, Арина Сергіївна (2018-10-27)
  У роботі надано узагальнену характеристику форм правового виховання, включаючи їх поняття і цілі. Визначено роль і місце форм правового виховання у процесі побудови правової держави в Україні. Проаналізовано сучасні форми ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetiana V. (2018-12-14)
  Дисертація є першим в Україні комплексним науковим дослідженням, присвяченим вивченню адміністративної юрисдикції України у прибережних водах та державного управління ними. Розроблено авторську концепцію адміністративної ...
 • Драпайло, Вікторія Валеріївна; Драпайло, Виктория Валерьевна; Drapailo, Viktoriia V. (2018-12-15)
  Дисертація є одним із перших вітчизняних монографічних наукових досліджень, присвячене вивченню теоретичних та практичних проблем правового режиму зберігання товарів під митним контролем. Здійснено комплексне дослідження ...
 • Деменчук, Марина Олександрівна (Деменчук М.О. Роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики в Україні : дис. ... канд. юрид. наук, спец. 12.00.10. / Деменчук Марина Олександрівна. - Одеса, 2018. - 220 с., 2018-12-15)
  Дисертація є першим науковим дослідженням монографічного характеру, в якому з урахуванням сучасного етапу судової реформи окреслено роль Верховного Суду у забезпеченні єдності судової практики. Системно проаналізовано ...