Проблеми створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60-70-ті роки ХІХ ст.)

Показать сокращенную информацию

dc.contributor.author Юрій, І. А.
dc.contributor.author Юрий, И. А.
dc.contributor.author Jurij, I.
dc.date.accessioned 2015-08-31T08:08:56Z
dc.date.available 2015-08-31T08:08:56Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Юрій І. А. Проблеми створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60-70-ті роки ХІХ ст.) / І. А. Юрій // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 46. – С. 446-454. ru_RU
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/1942
dc.description Юрій І. А. Проблеми створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60-70-ті роки ХІХ ст.) / І. А. Юрій // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред..), Л. І. Кормич (заст. голов. ред..), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОНмолодьспорт України ; НУ ОЮА. – Одеса : Фенікс, 2012. – Вип.. 46. – С. 446-454. ru_RU
dc.description.abstract The problem of government’s reorganization in the south of Russian empire during reformatory processes of 60 – 70 years of 19 century, origin of creation’s idea within modern Odessa area of a separate administrative and territorial unit with special management and its legal maintenance are considered in the article. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.subject реорганізація державної влади на півдні Російської імперії у ХІХ ст. ru_RU
dc.subject реформаційні процеси 60-70-х років ХІХ ст. у Російській імперії ru_RU
dc.subject створення в межах сучасної Одещини окремої адміністративно-територіальної одиниці з особливим управлінням ru_RU
dc.subject правове забезпечення існування Одеської губернії ru_RU
dc.subject реорганизация государственной власти на юге Российской империи в ХІХ в. ru_RU
dc.subject реформаторские процессы 60-70-х годов ХІХ в. в Российской империи ru_RU
dc.subject создание в пределах современной Одесщины отдельной административно-территориальной единицы с особым управлением ru_RU
dc.subject правовое обеспечение существования Одесской губернии ru_RU
dc.subject reorganization of state authority in the south of the Russian Empire in the nineteenth century. ru_RU
dc.subject reform processes 60-70-ies of the nineteenth century. in the Russian Empire ru_RU
dc.subject the creation of the modern Odessa region within a single administrative-territorial unit with a special control ru_RU
dc.subject legal support of the existence of the Odessa province ru_RU
dc.title Проблеми створення Одеської губернії в контексті модернізаційних процесів в Російській імперії (60-70-ті роки ХІХ ст.) ru_RU
dc.type Article ru_RU


Файлы в этом документе

Данный элемент включен в следующие коллекции

Показать сокращенную информацию