Внесок професора Ю.М. Оборотова у запровадження в навчальний процес НУ «Одеська юридична академія» нової дисципліни «Соцієтальна правова цілісність»

Show simple item record

dc.contributor.author Аніщук, Ніна Володимирівна
dc.contributor.author Аніщук, Н. В.
dc.contributor.author Анищук, Нина Владимировна
dc.contributor.author Anischuk, Nina V.
dc.date.accessioned 2022-08-25T06:25:12Z
dc.date.available 2022-08-25T06:25:12Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Аніщук Н. В. Внесок професора Ю.М. Оборотова у запровадження в навчальний процес НУ «Одеська юридична академія» нової дисципліни «Соцієтальна правова цілісність» / Аніщук Ніна Володимирівна // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті проф. Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народж. д. ю. н., проф. Ю. М. Оборотова) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(Одеса, 17 верес. 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія»; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 198–201. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19600
dc.description Аніщук Н. В. Внесок професора Ю.М. Оборотова у запровадження в навчальний процес НУ «Одеська юридична академія» нової дисципліни «Соцієтальна правова цілісність» / Аніщук Ніна Володимирівна // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті проф. Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народж. д. ю. н., проф. Ю. М. Оборотова) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(Одеса, 17 верес. 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія»; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 198–201. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ПП "Фенікс" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject Оборотов Ю.М. en_US
dc.subject соцієтальна правова цілісність en_US
dc.subject нова дисципліна en_US
dc.subject соцієтальна юриспруденція en_US
dc.subject гендерне право en_US
dc.subject ювенальне право en_US
dc.subject соціальне право en_US
dc.subject Oborotov Y.N. en_US
dc.subject societal legal integrity en_US
dc.subject new discipline en_US
dc.subject gender law en_US
dc.subject juvenile law en_US
dc.subject social law en_US
dc.title Внесок професора Ю.М. Оборотова у запровадження в навчальний процес НУ «Одеська юридична академія» нової дисципліни «Соцієтальна правова цілісність» en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record