30-та річниця незалежності України: здобутки й виклики

Show simple item record

dc.contributor.author Рябовол, Лілія Тарасівна
dc.contributor.author Рябовол, Л. Т.
dc.contributor.author Riabovol, Liliia T.
dc.date.accessioned 2022-08-25T09:00:47Z
dc.date.available 2022-08-25T09:00:47Z
dc.date.issued 2021
dc.identifier.citation Рябовол Л. Т. 30-та річниця незалежності України: здобутки й виклики / Рябовол Лілія Тарасівна // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті проф. Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народж. д. ю. н., проф. Ю. М. Оборотова) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(Одеса, 17 верес. 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія»; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 255–259. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19621
dc.description Рябовол Л. Т. 30-та річниця незалежності України: здобутки й виклики / Рябовол Лілія Тарасівна // Юриспруденція сьогодні: між апологією і креативністю. Пам’яті проф. Ю. М. Оборотова : (до 75-річчя від дня народж. д. ю. н., проф. Ю. М. Оборотова) : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.(Одеса, 17 верес. 2021 р. / Нац. ун-т «Одеська юрид. академія»; за заг. ред. А. Ф. Крижановського. – Одеса : Фенікс, 2021. – С. 255–259. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ПП "Фенікс" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject сфери суспільного життя (політична, соціально-економічна, культурна) en_US
dc.subject органи державної влади en_US
dc.subject органи місцевого самоврядування en_US
dc.subject демократична держава en_US
dc.subject соціальна держава en_US
dc.subject правова держава en_US
dc.subject spheres of public life (political, socio-economic, cultural) en_US
dc.subject government bodies en_US
dc.subject local government bodies en_US
dc.subject democratic state en_US
dc.subject social state en_US
dc.subject legal state en_US
dc.title 30-та річниця незалежності України: здобутки й виклики en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record