IAMU − global network of leading maritime universities

Show simple item record

dc.contributor.author Варикаша, Ірина Олександрівна
dc.contributor.author Варикаша, І. О.
dc.contributor.author Варикаша, Ирина Александровна
dc.contributor.author Varykasha, Iryna O.
dc.contributor.author Varykasha, Iryna
dc.date.accessioned 2022-08-25T09:16:18Z
dc.date.available 2022-08-25T09:16:18Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Varykasha I. IAMU − global network of leading maritime universities / I. Varykasha // Європейський вибір України, розвиток науки танаціональна безпека в реаліях масштабної військової агресіїта глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчяНаціонального університету «Одеська юридична академія» та175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальноюредакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 169-172. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19623
dc.description Varykasha I. IAMU − global network of leading maritime universities / I. Varykasha // Європейський вибір України, розвиток науки танаціональна безпека в реаліях масштабної військової агресіїта глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчяНаціонального університету «Одеська юридична академія» та175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальноюредакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 169-172. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject морське право en_US
dc.subject IAMU en_US
dc.subject морські університети en_US
dc.subject Maritime law en_US
dc.subject IAMU en_US
dc.subject maritime universities en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title IAMU − global network of leading maritime universities en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record