The general part of the Criminal Code of Ukraine: a brief overview of the new wartime amendments

Show simple item record

dc.contributor.author Кузьмін, Едуард Едуардович
dc.contributor.author Кузьмін, Е. Е.
dc.contributor.author Кузьмин, Эдуард Эдуардович
dc.contributor.author Kuzmin, Eduard E.
dc.date.accessioned 2022-08-29T12:11:19Z
dc.date.available 2022-08-29T12:11:19Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Kuzmin E. The general part of the Criminal Code of Ukraine: a brief overview of the new wartime amendments / E. Kuzmin // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 310-312. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19752
dc.description Kuzmin E. The general part of the Criminal Code of Ukraine: a brief overview of the new wartime amendments / E. Kuzmin // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 310-312. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject воєнний час en_US
dc.subject правовий режим воєнного стану en_US
dc.subject законодавчі зміни en_US
dc.subject зміни до кримінального законодавства en_US
dc.subject Загальна частина Кримінального кодексу України en_US
dc.subject wartime en_US
dc.subject martial law en_US
dc.subject legislative amendments en_US
dc.subject amendments to the criminal legislation en_US
dc.subject the General Part of the Criminal Code of Ukraine en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Criminal law en_US
dc.title The general part of the Criminal Code of Ukraine: a brief overview of the new wartime amendments en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record