Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія»: Recent submissions

 • Мішина, Н. В.; Mishyna, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Однією з основних форм здійснення державної влади завжди був і залишається державний контроль. Завдяки такому виду контролю забезпечується ефективне функціонування підконтрольних суб’єктів, дотримання Конституції України ...
 • Нікітенко, Л. О.; Nikitenko, L. О.; Бородата, К. В.; Borodata, K. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті виявлено особливості основних форм партисипативної демократії на місцевому рівні. Наголошено, що провідне місце в сучасних демократичних теоріях посідає концепція партисипативної демократії, суть якої полягає в ...
 • Омельчук, О. С.; Omelchuk, O. S.; Байталюк, Д. Р.; Baitaliuk, D. R. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена проблемам правового регулювання краудфандингових відносин в Україні. Визначено, що натепер фінансування комерційних і суспільно важливих проєктів набуває децентралізованого характеру. З’ясовано, що ...
 • Павленко, С. О.; Pavlenko, S. O. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті здійснено аналіз підходів до класифікації видів оперативної комбінації та визначення її основних елементів. З’ясовано, що в теорії оперативно-розшукової діяльності терміни «оперативна комбінація» та «система ...
 • Плотнікова, А. В.; Plotnikova, A. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Статтю присвячено викладенню деяких практичних аспектів, які виникають під час скасування арешту майна в кримінальному провадженні. Аналіз указаних проблем відбувається з позицій захисту прав і законних інтересів власників ...
 • Савіцька, В. В.; Savitska, V. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Стаття присвячена аналізу надання публічних послуг органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та уповноваженими підприємствами, установами й організаціями, які належать до сфери їх управління. Крізь призму ...
 • Харченко, Н. В.; Kharchenko, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  З огляду на чинне законодавство України проаналізовано визначення поняття державної таємниці, визначено порядок обов’язку держави здійснювати контроль за інформацією, зарахованою до державної таємниці. На підставі Закону ...
 • Щебетун, І. С.; Shchebetun, I. S.; Горейко, Н. В.; Horeiko, N. V. (ВД "Гельветика", 2021)
  Для забезпечення незалежності депутатів у світовій практиці існує система гарантій його діяльності, яка має назву «депутатська недоторканість». Депутатська недоторканність є невід’ємною традиційною складовою частиною ...
 • Щебетун, І. С.; Shchebetun, I. S.; Поліщук, О. Д.; Polishchuk, O. D. (ВД "Гельветика", 2021)
  Політичні партії відіграють важливу та провідну роль у будь-якій країні, є ознакою демократії і громадянського суспільства. Шлях України до Європи та прагнення суспільства зробити діяльність політичних партій більш прозорою, ...
 • Ярошевська, Т. В.; Yaroshevska, T. V.; Артеменко, Д. С.; Artemenko, D. S. (ВД "Гельветика", 2021)
  У статті розглядається правове становище онуків у спадкових правовідносинах. Встановлено, що черговість успадкування онуків залежить від наявності в них батьків, які мають бути покликані до спадкоємства, тобто син або дочка ...
 • Аніщук, Ніна Володимирівна; Аніщук, Н. В.; Анищук, Нина Владимировна; Anischuk, Nina V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню гендерно-правових реформ у Литовській Республіці, які розглядаються у контексті питань щодо гендерної рівності та гендерної дискримінації. Литва за рівнем гендерного розвитку входить до тих ...
 • Бегма, Андрій Петрович; Бегма, А. П.; Бегма, Андрей Петрович; Behma, Andrii P.; Ховпун, Олексій Сергійович; Ховпун, О. С.; Ховпун, Алексей Сергеевич; Khovpun, Oleksii S. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Комп'ютерні технологій проникли у сфери людської діяльності - економічну, соціальну, управлінську, культурну та інші. Діяльність впливає на життя соціуму та на злочинну діяльність. До злочинів у сфері інформаційних ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню правового статусу Міністерства освіти та науки України як уповноваженого суб'єкта у сфері наукової діяльності. Встановлено, що галузь науки впорядковано через діяльність, яка є дотичною до ...
 • Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Рачук, Валерій Олександрович; Рачук, В. О.; Рачук, Валерий Александрович; Rachuk, Valerii O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті досліджено міждисциплінарні зв'язки під час виявлення шкідливих програм, що складають систему комп'ютерної вірусології. Показано, яким чином залежно від механізму дії шкідливих програм їх поділяють на відповідні ...
 • Гнатовська, Альона Ільдусівна; Гнатовська, А. І.; Гнатовская, Алена Ильдусовна; Hnatovska, Alona I. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  У статті розглянуто підходи до визначення поняття публічних послуг в європейських країнах. Охарактеризовані концепції розуміння, втілення та використання «сервісної держави» в іноземних державах та особливості надання ...
 • Гуйван, Петро Дмитрович; Гуйван, П. Д.; Гуйван, Петр Дмитриевич; Huivan, Petro D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена дослідженню актуального питання про сутнісні та темпоральні характеристики суб'єктивного права та відповідного юридичного обов'язку учасників цивільного правовідношення. Надаються думки автора стосовно ...
 • Ковальчук, Сергій Олександрович; Ковальчук, С. О.; Ковальчук, Сергей Александрович; Kovalchuk, Serhii O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена розкриттю на основі норм КПК України, інших законів і підзаконних нормативно-правових актів механізму застосування тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до ...
 • Коритко, Лілія Ярославівна; Коритко, Л. Я.; Коритко, Лилия Ярославовна; Korytko, Liliia Ya.; Джуган, Вікторія Олегівна; Джуган, В. О.; Джуган, Виктория Олеговна; Dzhuhan, Viktoriia O. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Кожна держава Стародавнього Світу має свою історію виникнення та розвитку. Ці держави були східними деспотіями зі своїми особливостями. Стародавня Індія як монархія мала окремі демократичні інститути, а Стародавній Китай ...
 • Латковська, Тамара Анатоліївна; Латковська, Т. А.; Латковская, Тамара Анатольевна; Latkovska, Tamara A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Становлення України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави передбачає необхідність проведення політичних, соціально-економічних та правових реформ, реформування та удосконалення існуючої ...
 • Магновський, Ігор Йосифович; Магновський, І. Й.; Магновский, Игорь Иосифович; Mahnovskyi, Ihor Y. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021)
  Стаття присвячена висвітленню у правовому аспекті осмислення розвитку місцевого самоврядування в Україні у процесі становлення громадянського суспільства, в умовах викликів сьогодення. Наголошується на особливому місці ...