Operational investigative and criminal procedural legal relations: concepts and differences

Show simple item record

dc.contributor.author Аркуша, Лариса Ігорівна
dc.contributor.author Аркуша, Л. І.
dc.contributor.author Аркуша, Лариса Игоревна
dc.contributor.author Arkusha, Larysa I.
dc.contributor.author Чіпко, Наталія Василівна
dc.contributor.author Чіпко, Н. В.
dc.contributor.author Чипко, Наталия Васильевна
dc.contributor.author Chipko, Nataliia V.
dc.contributor.author Загородній, Ігор Вікторович
dc.contributor.author Загородній, І. В.
dc.contributor.author Загородний, Игорь Викторович
dc.contributor.author Zahorodnii, Ihor V.
dc.date.accessioned 2022-08-30T10:09:03Z
dc.date.available 2022-08-30T10:09:03Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Arkusha L. Operational investigative and criminal procedural legal relations: concepts and differences / L. Arkusha, N. Chipko, I. Zahorodnii // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 350-354. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19800
dc.description Arkusha L. Operational investigative and criminal procedural legal relations: concepts and differences / L. Arkusha, N. Chipko, I. Zahorodnii // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 350-354. en_US
dc.language.iso en en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject оперативні підрозділи en_US
dc.subject правовідносини en_US
dc.subject оперативно-розшукова діяльність en_US
dc.subject кримінальний процес en_US
dc.subject operational units en_US
dc.subject legal relations en_US
dc.subject operational investigative activities en_US
dc.subject criminal proceedings en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure en_US
dc.title Operational investigative and criminal procedural legal relations: concepts and differences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record