Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України

Show simple item record

dc.contributor.author Лукашкіна, Тетяна Василівна
dc.contributor.author Лукашкіна, Т. В.
dc.contributor.author Лукашкина, Татьяна Васильевна
dc.contributor.author Lukashkina, Tetiana V.
dc.date.accessioned 2022-08-30T14:05:58Z
dc.date.available 2022-08-30T14:05:58Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Лукашкіна Т. В. Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України / Т. В. Лукашкіна // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 391-395. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19824
dc.description Лукашкіна Т. В. Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України / Т. В. Лукашкіна // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 391-395. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject Кримінальний процесуальний кодекс України en_US
dc.subject форми обвинувачення en_US
dc.subject окремі проблемні питання en_US
dc.subject the Criminal Procedure Code of Ukraine en_US
dc.subject forms of accusation en_US
dc.subject some problematic issues en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Procedural law::Criminal procedure en_US
dc.title Форми обвинувачення у кримінальному провадженні України en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record