Шерешевські читання: проблеми цивілістики в умовах пандемії та ІТ : Recent submissions

 • Яцута, Яна Миколаївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Стаття присвячена розгляду питань, що стосуються проблем договірного регулювання шлюбних відносин в Україні.
 • Яценко, Роман Сергійович (Одеса: Фелікс, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню аспектам одного з найважливіших інститутів сімейного права - усиновленню. Досліджено усиновлення як форму влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка найбільш ...
 • Сухова, Світлана Андріївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Розглянуто питання щодо особливостей шлюбного договору. Аналізується визначення шлюбного договору, виділяються його ознаки. З'ясовано правову природу та місце шлюбного договору серед інших сімейно-правових договорів.
 • Собцева, Ангеліна Романівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті проведено аналіз правового регулювання шлюбу в адміністративному та судовому порядку. Сформульовано висновки та науково-практичні рекомендації щодо застосування та вдосконалення чинного законодавства України.
 • Скалецька, Вікторія Вадимівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  В статті характеризується процес створення прийомної сім'ї й організація підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, розкрито порядок взаємодії соціальних служб.
 • Рубан, Катерина Олександрівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  В статті аналізується судова практика, яка дозволяє стверджувати, що процедура реалізації права неповнолітньої особи вступити в шлюб, регулювана ЦПК, у більшості випадків задовольняє вимоги заяви про надання права на шлюб ...
 • Покрищенко, Ірина Олександрівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Розкрито проблематику реалізації шлюбних відносин з іноземцями на території України. Акцентовано увагу на практичних аспектах реєстрації шлюбу, охарактеризовано умови держання яких є обов'язковим для реєстрації шлюбу, ...
 • Плачкова, Марія Харлампієвна (Одеса: Фелікс, 2021)
  В статті аналізуються проблемні питання співвідношення громадянського і сімейного права в Україні та в республіці Болгарія.
 • Недоспасова, Діана Василівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті розкриваються питання застосування Гаазької конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Зазначено, що головною цінністю Гаазької конвенції є те що, вона захищає права дитини та її інтереси ...
 • Нанівська, Тетяна Сергіївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Стаття присвячена проблемним аспектам відбирання дітей від батьків без позбавлення батьківських прав. Зазначено, що актуальність даної теми дослідження полягає в недосконалості правового механізму відібрання дитини від ...
 • Мураховець, Юлія Юріївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Стаття присвячена дослідженню патронатних відносин, надання дитині тимчасового догляду та виховання в сім'ї патронатних вихователів. Також наведено правові проблеми правового регулювання патронатних правовідносин та проведено ...
 • Ліщук, Анастасія Павлівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті розглядаються актуальні питання обмеження права на укладення одностатевих шлюбів, за традиціями та за релігійними нормами в шлюб можуть вступати лише чоловік та жінка. звідси існує законодавче обмеження - заборона ...
 • Лазарева, Єлизавета Сергіївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті розглянуті питання юридичних аспектів запліднення та сурогатного материнства. Викладені положення щодо гарантування юридичної захищеності біологічних батьків та сурогатної матері.
 • Кучерук, Юлія Вікторівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті зазначено, що для того щоб убезпечити себе від негативних правових наслідків у разі припинення цивільного шлюбу рекомендується укладати договори щодо спільного майна або ж узаконити свої відносини, які в подальшому ...
 • Криворука, Ольга Степанівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Досліджено правову природу медіації як альтернативного способу вирішення спорів. Автор дає визначення сімейно-правового спору, виокремлює його особливості.
 • Ковтун, Анастасія Святославівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Розглянуто питання та впровадження правових механізмів реалізації права на одностатевий шлюб у законодавчих актах та інших джерелах права зарубіжних країн. Наголошено, що одностатеві шлюби є серйозним викликом для світової ...
 • Дурович, Анастасія Андріївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті досліджуються особливості шлюбного договору та його практичне втілення в нашій державі. Автор визначає правову природу шлюбного контракту, його практичне значення , а також формулюють основні недоліки та проблеми ...
 • Долгова, Валерія Іллівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  Зазначено, що процес розірвання шлюбу в судовому порядку - це дуже складний процес. Колишньому подружжю доводиться долати досить багато складнощів, а саме: підготувати всі документи, пережити процедуру розірвання шлюбу, ...
 • Гунчак, Тетяна Миколаївна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У статті зроблено висновок, що для виникнення суб'єктивних прав та обов'язків між батьками та дітьми важливе значеня відіграє наявність тріади елементів фактичного складу - це народження дитини, встановлення її походження, ...
 • Вінокурова, Крістіна Олександрівна (Одеса: Фелікс, 2021)
  У роботі автор проаналізував, що під час розгляду справи в суді або винисення у справі рішення, яке не набуло законної сили, у подружжя, яке перебуває в процесі припинення шлюбу, продовжують існувати певні права до моменту ...