Magical discourse in digital mass media

Show simple item record

dc.contributor.author Томчаковська, Юлія Олегівна
dc.contributor.author Tomchakovska, Yuliia O.
dc.contributor.author Томчаковська, Ю. О.
dc.date.accessioned 2022-09-01T13:26:31Z
dc.date.available 2022-09-01T13:26:31Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Tomchakovska Y. O. Magical discourse in digital mass media / Y. O. Tomchakovska // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 821-823. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/19932
dc.description Tomchakovska Y. O. Magical discourse in digital mass media / Y. O. Tomchakovska // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 821-823. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject магічний дискурс en_US
dc.subject цифрові засоби масової інформації en_US
dc.subject комунікація en_US
dc.subject magical discourse en_US
dc.subject digital mass media en_US
dc.subject communication en_US
dc.subject Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::Languages and linguistics en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title Magical discourse in digital mass media en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record