Праці науковців університету

Праці науковців університету

Последние добавления

 • Ківалов, Сергій Васильович; Кивалов, Сергей Васильевич; Kivalov, Sergiy V. (Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2016)
  Статтю присвячено дослідженню питань реформування сфери державної митної справи, здійснюваного в межах окремого територіального митного органу Одеської митниці ДФС. Акцентовано увагу на недоопрацюваннях ...
 • Стефанчишена, Тетяна Михайлівна; Стефанчишена, Татьяна Михайловна; Stefanchyshena, Tetyana M.; Єленич, Світлана Іграфівна; Еленич, Светлана Играфовна; Yelenich, Svitlana I. (2016)
  Покажчик продовжує серію «Вчені Національного університету “Одеська юридична академія”» і присвячений науково-дослідницькій та педагогічній діяльності відомого правознавця, провідного вченого нашої країни у сфері ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Київ : Ін Юре, 2010)
  У статті розглядаються правова сутність та соціальні завдання кримінального права. Звертається увага на обов’язкові вимоги, яких потрібно дотримуватися при криміналізації суспільно небезпечних діянь з метою створення якісної ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012)
  Досліджено основні тенденції розвитку кримінально-правової науки, визначено її завдання та функції, доведено вплив на розвиток кримінально-правової науки змісту і динаміки злочинності, загальної характеристики законодавства, ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2015)
  Статтю присвячено дослідженню проблем поняття, сутності, ознак міжнародних конфліктів та їх видів. Також аналізуються визначення й ознаки неміжнародних озброєних конфліктів.
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Natalya V. (Одеса : Юридична література, 2004)
  У статті автор розглядає особливості муніципального управління у м. Лондон – столиці Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії. Автор зауважує, що у 2000 р. муніципальне управління Великого Лондону ...
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Natalya V. (2005)
  У статті автор розглядає особливості формування муніципальних органів у м. Вашингтон – столиці США. Автор доходить висновку, що ці особливості обумовлюються низкою таких факторів: 1) безпосередньою участю федеральних органів ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Харків : Тім Пабліш Груп, 2016)
  У статті аналізуються складні сучасні процеси правової інтеграції положень міжнародного, зарубіжного та національного законодавства на прикладі законодавства про кримінальну відповідальність. Звертається увага на спільні ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Херсон : Гельветика, 2014)
  У статті пропонується науковий погляд відносно складної кримінально-правової категорії.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Фенікс, 2012)
  В статті аналізуються, умовно кажучи, нові категорії спеціального суб’єкта та деякі положення, які напрацьовані кримінально-правовою теорією та законодавством для встановлення ознак такого суб’єкту.
 • Мішина, Наталя Вікторівна; Мишина, Наталья Викторовна; Mishina, Natalya V. (2004)
  У статті автор дійшов висновку, що з огляду на те, що на сучасному етапі в Україні триває муніципальна реформа, багато уваги приділяється підвищенню ефективності функціонування органів місцевого самоврядування. Для досягнення ...
 • Обручков Роман Іванович; Обручков Роман Ианович; Obruchkov Roman (2016)
  В роботі автор розкриває поняття, зміст та сутність трудоправової відповідальності в системі законодавства. Досліджуються особливості, види та порядок застосування матеріальної відповідальності працівників та ...
 • Кльован, Неля Василівна; Клеван, Неля Васильевна; Klevan, Nelja (2016)
  В дослідженні обґрунтовано кримінологічні засади функціонування режиму в місцях позбавлення волі та сформульовано концепцію кримінологічної функції як окремого напрямку його впливу. Визначені основні ознаки та структура ...
 • Івановський Дмитро Вікторович; Ивановский Дмитрий Викторрович; Ivanovskij Dmitrij (2016)
  В даному дослідженні описаний механізм правового впливу та його складових, розкрита структура правосвідомості та правової поведінки. Показаний взаємозв’язок між системою права, правосвідомістю та поведінкою. Також описані ...
 • Данильченко Олена Валентинівна; Данильченко Елена Валентиновна; Danil'chenko Elena (2016)
  Дослідження присвячено питанням правового впливу на неправомірну поведінку учасників цивільних правовідносин. Розглянуті питання правових наслідків порушення суб’єктивного права, питання попередження неправомірної ...
 • Чорнозуб Лариса Василівна; Чорнозуб Лариса Васильевна; Chornozub Larisa (2016)
  Розглядаються актуальні проблеми запобігання злочинам проти дітей у різних сферах суспільного життя. Висвітлюється низка заходів загальносоціального, спеціально-кримінологічного та індивідуального характеру, що ...
 • Богомолова Наталія Михайлівна; Богомолова Наталья Михайловна; Bogomolova Natal'ja (2016)
  Досліджується сутність, зміст та значення господарсько-правової відповідальності. Визначається сутність, правова природа і значення господарських санкцій. Особливу увагу приділено дослідженню правової природи ...
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Юрид. л-ра, 2014)
  У статті аналізуються проблеми регулювання, за допомогою положень міжнародного та національного права, складних соціальних процесів, пов'язаних з охороною прав та свобод людини і громадянина.
 • Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович; Streltsov, Ievgen Lvovych (Одеса : Фенікс, 2016)
  В статті аналізуються поняття: «правовий вплив», «правове регулювання» і «правова регламентація» з метою упорядкування їх визначення та виявлення прямого зв’язку між цими поняттями та принциповими змістовними ознаками ...
 • Streltsov, Ievgen Lvovych; Стрельцов, Євген Львович; Стрельцов, Евгений Львович (Одеса : Фенікс, 2014)
  Law regulation is one of the basic tools in a state administration, which involves a system of legal methods and means of influence with the aim of fixing, protecting and developing social relations according to social ...

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS