Праці науковців університету

Праці науковців університету

Последние добавления

 • Батан, Юрій Дмитрович; Батан, Юрий Дмитриевич; Batan, Yuriy D. (2017)
  У статті окреслено поняттєво-категорійний апарат превентивного призначення права та досліджено превентивну термінологію з погляду загальнотеоретичного підходу. Доведено, що попередження не слід вважати ...
 • Ващук, О. П.; Ващук, О. П.; Vaschuk, O. P. (Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2016)
  Статтю присвячено дослідженню верифікації та валідації на досудовому розслідуванні. На підставі їх термінологічного визначення виокремлено такі складники цих криміналістичних методів у межах дослідження невербальної ...
 • Іваницький, Сергій Олександрович; Иваницкий, Сергей Александрович; Ivanytskyi, Serhii O. (Київ : Інтерсервіс, 2017)
  У монографії розроблено теоретичну модель правового регулювання системи і принципів адвокатури України, сформульовано рекомендації щодо вдосконалення фундаментальних основ організації вітчизняної адвокатської корпорації. ...
 • Зубченко, Надія Ігорівна; Зубченко, Надежда Игоревна; Zubchenko, Nadiia (Одеса : Фенікс, 2016)
  Значний обсяг наукових досліджень в Україні породжує необхідність забезпечення прозорості та академічної доброчесності. Тому, прийняте рік тому рішення щодо обов’язкового оприлюднення авторефератів дисертацій та дисертаційних ...
 • Ващук, Олеся Петрівна; Ващук, Олеся Петровна; Vashchuk, Olesia (Одеса : Фенікс, 2016)
  У статті висвітлено особливості оцінки учасниками кримінального провадження отриманої інформації, яка відбувається за допомогою методу верифікації. Розкрито сутність верифікації в особливих порядках кримінального ...
 • Кивалов, Сергей Васильевич; Оборотов, Юрий Николаевич; Била-Тиунова, Любовь Романовна; Картузова, Ирина Алексеевна; Анищук, Нина Владимировна; Остапенко, Тимур Александрович; Шевчук-Белая, Яна Валерьевна; Ефремова, Наталья Владимировна; Долматов, Иван Владимирович; Горяга, Оксана Викторовна; Аракелян, Минас Рамзесович; Попсуенко, Людмила Александровна; Корниенко, Ирина Валерьевна; Дудченко, Валентина Витальевна; Завальнюк, Владимир Васильевич; Крусян, Анжелика Романовна; Мишина, Наталья Викторовна; Харитонов, Евгений Олегович; Некит, Екатерина Георгиевна; Суха, Юлия Сергеевна; Мирошниченко, Наталья Анатольевна; Туляков, Вячеслав Алексеевич; Чанышева, Галия Инсафовна; Барский, Вадим Рудольфович; Голубева, Нелли Юрьевна; Подцерковный, Олег Петрович; Аленин, Юрий Павлович; Волошина, Владлена Константиновна; Латковская, Тамара Анатольевна; Черемнова, Антонина Ивановна; Степская, Елена Владимировна; Харитонова, Татьяна Евгеньевна; Гавриш, Наталья Степановна; Каракаш, Илья Иванович; Богуцкий, Павел Петрович; Харитонова, Елена Ивановна; Позова, Дина Дмитриевна; Крестовская, Наталья Николаевна; Вишняков, Александр Константинович; Бехруз, Хашматулла Набиевич; Кормич, Борис Анатольевич; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Пережняк, Борис Аркадьевич; Бальций, Юрий Юрьевич; Афанасьева, Марьяна Владимировна; Стрельцов, Евгений Львович; Долежан, Валентин Владимирович; Бакаянова, Нана Мезеновна; Полянский, Юрий Евгеньевич; Свида, Алексей Георгиевич (Одеса : Юридична література, 2016)
  В книге, написанной коллективом авторов, работающих в Национальном университете «Одесская юридическая академия», являющемся продолжателем традиций одесской школы права, раскрываются особенности правовой системы Украины, ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharitonov, Yevgeniy O. (2016)
  Досліджується одна з основних категорій приватного права – право власності. Автор надає визначення по­няттю право власності, розглядає початок витоку, перебігу та результати формування концепту приватного права в Стародавньому ...
 • Аверочкіна, Тетяна Володимирівна; Аверочкина, Татьяна Владимировна; Averochkina, Tetyana V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  З 20 по 27 жовтня 2017 року на базі юридичних університетів та факультетів України, за підтримки OSCE Project Coordinator in Ukraine та Європейського центру верховенства права в межах програми академічного обміну з ...
 • Кормич, Б. А.; Кормич, Борис Анатолійович; Кормич, Борис Анатольевич; Kormych, Borys A. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017)
  В даній статті аналізуються окремі елементи концепції глобального адміністративного права щодо шляхів та способів його впливу на національні законодавства. Розглядаються причини глобалізації норм адміністративного права ...
 • Харитонов, Євген Олегович; Харитонов, Евгений Олегович; Kharytonov, Yevhen O. (2016)
 • Голубєва, Неллі Юріївна; Голубева, Нелли Юрьевна; Golubeva, Nelli Yu. (2016)
  Стаття присвячена дослідженню змісту факультативних зобов’язань та доцільності їх застосування у цивільних відносинах. Зроблено висновок про неефективне застосування факультативних зобов’язань у цивільному ...
 • Petlyuchenko, Natalia V. (Moscow : Institute of World History; Alexander von Humbolt Stiftung / Foundation, 2017)
  PRELIMINARY PUBLICATION OF CONFERENCE PROCEEDINGS
 • Petlyuchenko, Nataliya V.; Artiukhova, Anna (University of Nantes, 2015)
  This paper deals with the definition of aggressive rhetoric as the persuasive method in political communication, the transformation of the concept 'speech aggression' towards its positive semantic, the complex of ...
 • Петлюченко, Наталья Владимировна; Потапенко, Сергей Иванович; Бабелюк, Оксана Андреевна; Стрельцов, Евгений Львович; Багацкая, Елена Викторовна; Беценко, Татьяна Петровна; Бондаренко, Евгения Валериевна; Бордюк, Людмила Владимировна; Волкова, Светлана Владимировна; Воробьёва, Ольга Петровна; Голубовская, Ирина Александровна; Гридюшко, Ольга Олеговна; Дойчик, Оксана Ярославовна; Домброван, Татьяна Ивановна; Домнич, Ольга Валериевна; Дуденок, Валентина Ивановна; Жаботинская, Светлана Анатольевна; Заремская, Иванна Мечиславовна; Карабович, Тадей; Карпенко, Елена Юрьевна; Серебрякова, Валерия Вадимовна; Коваленко, Наталья Дмитриевна; Колесник, Александр Сергеевич; Коломиец, Юлия Юрьевна; Краснобаева-Черная, Жанна Владимировна; Кшановский, Олег Чеславович; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Лесневская, Екатерина Викторовна; Оруджева, Светлана Эдуардовна; Мазепова, Елена Викторовна; Мальцева, Ольга Владимировна; Мамич, Мирослава Владимировна; Марина, Елена Сергеевна; Мартынюк, Алла Петровна; Марчишина, Алла Анатольевна; Мельничук, Ольга Степановна; Мордвинцева, Валентина Ивановна; Музя, Евгений Михайлович; Науменко, Людмила Петровна; Нестеренко, Анастасия Константиновна; Пирог, Инна Ивановна; Пихтовникова, Лидия Сергеевна; Плотникова, Наталья Владимировна; Приходько, Анна Ильинична; Пронкевич, Александр Викторович; Саевич, Ирина Георгиевна; Селиванова, Елена Александровна; Синявская, Ольга Евгеньевна; Смольницкая, Ольга Александровна; Степанов, Евгений Николаевич; Таранец, Валентин Григорьевич; Ступак, Инна Валериановна; Таценко, Наталья Витальевна; Терехова, Светлана Ивановна; Тищенко, Олег Владимирович; Томчаковская, Юлия Олеговна; Славова, Людмила Леонардовна; Фокша, Юлия Александровна; Федорова, Ольга Владимировна; Шамша, Игорь Владимирович; Форманова, Светлана Викторовна; Ходоренко, Анна Владимировна; Цыганок, Ирина Борисовна; Шапран, Дарья Петровна; Шастало (Турченко), Вера Александровна; Шкворченко, Наталья Николаевна; Шумейко, Ольга Владимировна; Шутова, Мария Александровна; Яковлева, Ольга Васильевна; Яроцкая, Галина Сергеевна (Одесса : Издательский дом "Гельветика", 2017)
  В междисциплинарной монографии «Концепты и контрасты» представлены результаты исследований в области контрастивной лингвоконцептологии, подготовленные авторским коллективом лингвистов, юристов, политологов, философов, ...
 • Петлюченко, Наталія Володимирівна; Морошану, Людмила Іванівна; Пальцева, Валентина Володимирівна; Зайцев, Олександр Миколайович; Томчаковська, Юлія Олегівна; Фокша, Юлія Олександрівна; Чернякова, Валерія Олександрівна (Одеса : Фенікс, 2017)
  Підручник з латинської мови розраховано на студентів, які навчаються за спеціальністю 6.030301 «Журналістика». Навчальний курс складається з 15 тем, кожна з яких містить наступні розділи: «Граматика», «З історії ораторського ...
 • Ківалов, Сергій Васильович; Петлюченко, Наталія Володимирівна (Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2017)
  «Німецько-український словник юридичних термінів» є актуальною лексикографічною працею, яка висвітлює сучасні закономірності й тенденції функціонування юридичної термінології та враховує нові під- ходи в порівняльному ...
 • Линдюк, С. С.; Линдюк, Святослав Степанович; Lyndyuk, Svyatoslav S. (Київ, 2017-11-22)
 • Кісловський, Андрій Вячеславович; Кисловский, Андрей Вячеславович; Kislovskyi, Andrii V. (Київ, 2017-11-22)
 • Осауленко, Світлана Вікторівна; Осауленко, Светлана Викторовна; Osaulenko, Svitlana V. (Київ, 2017-11-22)
 • Денисова, Анастасія Олександрівна; Денисова, Анастасия Александровна; Denysova, Anastasiya O. (Київ, 2017-11-22)

View more

Поиск по сайтуРеестры репозиториев

Просмотр

Моя учетная запись

Discover

Потоки RSS