Праці науковців університету

Праці науковців університету

Recent Submissions

 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Політична психологія" розроблено відповідно до навчального плану, складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки до іспиту, ...
 • Долінська, Л. В.; Короход, Я. Д. (Одеса : НУ «ОЮА», 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія праці» розроблено відповідно до освітньої програми підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань - 05 "Соціальні та поведінкові науки" ...
 • Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P.; Третьякова, Тетяна Миколаївна; Третьякова, Т. М.; Третьякова, Татьяна Николаевна; Tretiakova, Tetiana M. (Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія"; Фенікс, 2019)
  Навчально-методичний посібник з курсу "Соціально-політичні процеси" розроблено відповідно до навчального плану. Складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, підготовки ...
 • Пасечник, Олена Владиславівна; Пасечник, О. В.; Пасечник, Елена Владиславовна; Pasechnyk, Olena V. (Одеса : Фенікс, 2019)
  У статті проаналізований універсальний рівень правового регулювання трансплантації органів і / або тканин, клітин у рамках Організації Об’єднаних Націй. Досліджено положення «м’якого права» Організації Об’єднаних Націй у ...
 • Гавриш, Наталія Степанівна; Гавриш, Н.С.; Гавриш, Наталия Степановна; Havrysh, Nataliia S.; Havrysh, Nataliia (Одеса : Фенікс, 2019)
 • Кройтор, Артем Вікторович; Кройтор, А. В.; Кройтор, Артем Викторович; Kroitor, Artem V.; Kroytor, Artem; Яковлев, Денис Вікторович; Яковлев, Д. В.; Яковлев, Денис Викторович; Yakovlev, Denys V.; Алексенцева-Тімченко, Катерина Сергіївна; Алексенцева-Тімченко, К. С.; Алексенцева-Тимченко, Екатерина Сергеевна; Aleksentseva-Timchenko, Kateryna S. (Мілан : Фонд якісної політики, 2019)
  У статті досліджено основні ідеологічні особливості практичної репрезентації проблеми релігійного вибору України у системі середньої освіти. Виявлено фактори, які впливають на інтерпретацію релігійного вибору України, ...
 • Воробчак, Андрій Романович; Воробчак, А. Р.; Воробчак, Андрей Романович; Vorobchak, Andrii R.; Vorobchuk, Andrey R.; Налуцишин, Віктор Володимирович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Виктор Владимирович; Nalutsyshyn, Viktor V.; Налуцишин, Володимир Вікторович; Налуцишин, В. В.; Налуцишин, Владимир Викторович; Nalutsyshyn, Volodymyr V.; Попович, Олена Василівна; Попович, О. В.; Попович, Елена Васильевна; Popovych, Olena V. (Lifescience Global, 2020)
  The countries of the European Union (EU) are united, but above all, each country is autonomous. EU Member States have different legislation on criminal offences. The EU authorities have already suggested the possibility ...
 • Андрейченко, Світлана Сергіївна; Андрейченко, С. С.; Андрейченко, Светлана Сергеевна; Andreichenko, Svitlana S.; Андрейченко, Андрій Вадимович; Андрейченко, А. В.; Андрейченко, Андрей Вадимович; Andreichenko, Andrii V.; Гарафонова, Ольга Іванівна; Гарафонова, О. І.; Гарафонова, Ольга Ивановна; Harafonova, Olha I.; Garafonova, O. I.; Маргасова, Вікторія Геннадіївна; Маргасова, В. Г.; Маргасова, Виктория Геннадиевна; Marhasova, Viktoriia H.; Marhasova, V. G.; Балла, Інна Володимирівна; Балла, І. В.; Балла, Инна Владимировна; Balla, Inna V. (Kharkiv institute SHEI «University of Banking», 2020)
  Досліджено особливості патентної охорони біотехнологічних винаходів як чинника трансформації національних економіко-правових процесів. Установлено, що умови для отримання патенту на біотехнологічні винаходи відрізняються ...
 • Кузнєцова, Тетяна Василівна; Кузнєцова, Т. В.; Кузнецова, Татьяна Васильевна; Kuznietsova, Tetiana V. (Fakultet za crnogorski jezik i književnost, 2020)
  Стаття присвячена проблемі вияву мови ворожнечі в сучасних українських ЗМІ. Зокрема в роботі представлено результати проведеного протягом 2016-2018 рр. контент-аналізу одеських мас-медіа, що демонструє основні тенденції ...
 • Вишновецька, Світлана Василівна; Вишновецька, С. В.; Вишновецкая, Светлана Васильевна; Vyshnovetska, Svitlana V.; Мельник, Володимир Петрович; Мельник, В. П.; Мельник, Владимир Петрович; Melnyk, Volodymyr P. (ISPC, 2020)
  In the article, the authors considered the challenges for space law, which are created by the intensive development of production technologies of unmanned spacecrafts and space drones, as well as their use in the space ...
 • Сафончик, Оксана Іванівна; Сафончик, О. І.; Сафончик, Оксана Ивановна; Safonchyk, Oksana I.; Глиняна, Катерина Михайлівна; Глиняна, К. М.; Глиняная, Екатерина Михайловна; Hlyniana, Kateryna M.; Мазуренко, Світлана Вікторівна; Мазуренко, С. В.; Мазуренко, Светлана Викторовна; Mazurenko, Svitlana V.; Mazurenko, Svetlana (IEPDP, 2020)
  The article is devoted to the history of the emergence and formation of the institution of trust property in relation to various legal systems. The purpose of such a historical analysis of ...
 • Петруненко, Ярослав Вікторович; Петруненко, Я. В.; Петруненко, Ярослав Викторович; Petrunenko, Yaroslav V.; Petrunenko, Iaroslav; Подцерковний, Олег Петрович; Подцерковний, О. П.; Подцерковный, Олег Петрович; Podtserkovnyi, Oleh P.; Podtserkovnyi, Oleg (Baltija Publishing, 2020)
  Complex and contradictory processes of modern social transformations and the need to overcome the crisis in the economy require the appropriate influence of the state and a clear system of ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Тімченко, Олександр Володимирович; Тімченко, О. В.; Тимченко, Александр Владимирович; Timchenko, Oleksandr V.; Христенко, Віталій Євгенович; Христенко, В. Є.; Христенко, Виталий Евгеньевич; Khrystenko, Vitalii Ye.; Іванченко, Андреянна Олексіївна; Іванченко, А. О.; Иванченко, Андреянна Алексеевна; Ivanchenko, Andreianna O.; Ivanchenko, Andreyanna; Луньов, Віталій Євгенійович; Луньов, В. Є.; Лунев, Виталий Евгеньевич; Lunov, Vitalii Ye.; Павелків, Віталій Романович; Павелків, В. Р.; Павелкив, Виталий Романович; Pavelkiv, Vitalii R.; Pavelkiv, Vitalij (Hampstead Psychological Associates, 2020)
  For the first time, a more specific definition is proposed for refugees who are forced to change their place of residence within their own country for reasons beyond their control, due to military conflict or other reasons, ...
 • Шабельник, Тетяна Володимирівна; Шабельник, Т. В.; Шабельник, Татьяна Владимировна; Shabelnyk, Tetiana V.; Ротаньова, Наталія Юріївна; Ротаньова, Н. Ю.; Ротанёва, Наталия Юрьевна; Rotanova, Nataliia Yu.; Дяченко, Оксана Федорівна; Дяченко, О. Ф.; Дяченко, Оксана Федоровна; Diachenko, Oksana F.; Нетреба, Марина Михайлівна; Нетреба, М. М.; Нетреба, Марина Михайловна; Netreba, Maryna M.; Тонких, Людмила Семенівна; Тонких, Л. С.; Тонких, Людмила Семеновна; Tonkykh, Liudmyla S.; Цільмак, Олена Миколаївна; Цільмак, О. М.; Цильмак, Елена Николаевна; Tsilmak, Olena M. (Medknow Publications and Media Pvt. Ltd., 2020)
  The article discusses the concept of a student's ICC, which is considered as the most important characteristic of professional competence, which includes a combination of the following components: motivational-value ...
 • Білоус-Осінь, Тетяна Ігорівна; Білоус-Осінь, Т. І.; Билоус-Осень, Татьяна Игоревна; Bilous-Osin, Tetiana I.; Стрельников, Андрій Вікторович; Стрельников, А. В.; Стрельников, Андрей Викторович; Strelnykov, Andrii V.; Strelnykov, Andriy; Корнута, Людмила Михайлівна; Корнута, Л. М.; Корнута, Людмила Михайловна; Kornuta, Liudmyla M.; Kornuta, Liudmila; Лавренова, Ольга Ігорівна; Лавренова, О. І.; Лавренова, Ольга Игоревна; Lavrenova, Olha I. (Geplat, 2020)
  The right for local government is the pledge for the state democratic system. The qualified bond between public management and values, which a member of the community gets, is formed by means of people’s participation in ...
 • Устінова-Бойченко, Ганна Миколаївна; Устінова-Бойченко, Г. М.; Устинова-Бойченко, Анна Николаевна; Ustinova-Boichenko, Hanna M.; Лоскутов, Тимур Олександрович; Лоскутов, Т. О.; Лоскутов, Тимур Александрович; Loskutov, Tymur O.; Білянська, Наталія Володимирівна; Білянська, Н. В.; Билянская, Наталия Владимировна; Bilianska, Nataliia V.; Бесчастний, Віктор Миколайович; Бесчастний, В. М.; Бесчастный, Виктор Николаевич; Beschastnyy, Viktor M.; Дубівка, Ірина Володимирівна; Дубівка, І. В.; Дубивка, Ирина Владимировна; Dubivka, Iryna V. (San Gregorio de Portoviejo University, 2020)
  The article focuses on the problem of place determination of law-enforcement agencies in the civil rights and freedoms protection system. The emphasis is given to the analysis of international legal instruments in this ...
 • Крусян, Анжеліка Романівна; Крусян, А. Р.; Крусян, Анжелика Романовна; Krusian, Anzhelika R.; Задоя, Іванна Іванівна; Задоя, І. І.; Задоя, Иванна Ивановна; Zadoia, Ivanna I.; Маслова, Яна Іванівна; Маслова, Я. І.; Маслова, Яна Ивановна; Maslova, Yana I.; Maslova, Iana I.; Завгородня, Юлія Володимирівна; Завгородня, Ю. В.; Завгородняя, Юлия Владимировна; Zavhorodnia, Yuliia V. (San Gregorio de Portoviejo University, 2020)
  The study touches upon the issue of determining the current state of ensuring and restricting freedom of movement in Ukraine in the context of counteracting the spread of the COVID - 19 pandemic. Particular attention is ...
 • Дикий, Олег Вікторович; Дикий, Олег Викторович; Дикий, О. В.; Dykyi, Oleh V. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2019)
  У роботі розглянуто впровадження технології Face Recognition (розпізнавання осіб) і Touch ID (розпізнавання відбитка пальця) і пов'язані з ними правові особливості їх регулювання в різних сферах життя суспільства. ...
 • Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D. (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Фізика» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до самоконтролю, ...
 • Василенко, Микола Дмитрович; Василенко, М. Д.; Василенко, Николай Дмитриевич; Vasylenko, Mykola D.; Слатвінська, Валерія Миколаївна; Слатвінська, В. М.; Слатвинская, Валерия Николаевна; Slatvinska, Valeriia M. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теорія ризиків» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до ...

View more

Search DSpaceРеестры репозиториев

Browse

My Account

Discover

RSS Feeds