Праці науковців університету: Recent submissions

 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : Фенікс, 2020)
  У навчально методичних рекомендаціях наведено матеріали для вивчення дисципліни «Екзистенціальна психологія» студентами другого (магістерського) рівня спеціальності «Психологія». Матеріали містять загальну характеристику ...
 • Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи психосоматики та психогенетики» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, ...
 • Татьянчиков, Андрій Олександрович; Татьянчиков, А. О.; Татьянчиков, Андрей Александрович; Tatianchykov, Andrii O. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Кіберпсихологія» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних занять, питань до ...
 • Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A.; Лісовенко, Анна Федорівна; Лісовенко, А. Ф.; Лисовенко, Анна Федоровна; Lisovenko, Anna F. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Практикум з психотерапії та психокорекції» розроблено в допомогу до самостійної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до навчального плану; він складається з навчальної ...
 • Крюкова, Марина Анатоліївна; Крюкова, М. А.; Крюкова, Марина Анатольевна; Kriukova, Maryna A. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Теоретико-методологічні проблеми психології» розроблено відповідно до навчального плану і складається з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій із проведення практичних ...
 • Лефтеров, Василь Олександрович; Лефтеров, В. О.; Лефтеров, Василий Александрович; Lefterov, Vasyl O.; Лазор, Катерина Петрівна; Лазор, К. П.; Лазор, Екатерина Петровна; Lazor, Kateryna P. (Одеса : Фенікс, 2020)
  Навчально-методичні рекомендації з курсу «Основи науково-дослідної роботи в галузі психології» розроблено відповідно до навчального плану, вони складаються з навчальної програми курсу, методичних рекомендацій з проведення ...
 • Харитонова, Тетяна Євгенівна; Харитонова, Т. Є.; Харитонова, Татьяна Евгениевна; Kharytonova, Tetiana Ye. (Одеса : Юридична література, 2016)
  Монографія є першим комплексним монографічним дослідженням загальнотеоретичних та практичних проблем здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні, де системно розглянуті теоретичні і законодавчі основи здійснення ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2014)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : НАУ, 2015)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2017)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : „Фенікс”, 2018)
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Johnson, John M.; Johnson, John Myrton (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2008)
  В статті аналізується проблемне поле екзистенціалізму й виділяються п'ять основних тем, на яких сконцентрована увага цього напрямку філософської й художньої думки. Розглядається вплив тематики ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2008)
  Анализируя проблемное поле экзистенциальной социологии, в статье обсуждаются две основные версии экзистенциальной социологии, представленные в работах Эдварда Тирьякяна и социологов калифорнийской школы (школы Дугласа). В ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Джонсон, Джон; Johnson, John M. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2009)
  В статье предлагается интерпретация феномена доверия с позиций экзистенциальной социологии (подходы калифорнийской школы и Э. Тирьякяна). Авторы обращают внимание на возникновение, развитие и нарушение доверия на ранних ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Melnikov, Andrey; Johnson, John M. (Italy : Franco Angeli, 2018)
  Existential thought is a broad and ambiguous intellectual and cultural movement which developed in Western Europe in the first half of the XX century. Existential thinkers, and those influenced by existentialism ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014)
  У статті розглядається екзистенціальна концепція глобалізації німецьких соціологів Х. Буде та Й. Дюршмідта. Аналізується критика "потокового мейнстріму" в сучасній теорії глобалізації та його парадигмальні недоліки ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Інститут соціології НАН України, 2011)
  Автор розглядає особливості "екзистенціального повороту в соціології", в зв'язку з чим представляє концепцію екзистенціальної соціології бельгійського вченого Марселя Болль де Баля, викладену у формі інтерв'ю. Обговорюються ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Одеса : Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2013)
  У статті розглядається феномен автентичності і його соціальні аспекти. Автентичність представлена ​​як одна з ключових категорій екзистенціальної соціології, яка відображає позитивний досвід переживання реальності ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S. (Київ : Ін-т соціології, Нац. акад. наук України, 2013)
  У статті представлені перспективи досліджень ціннісно-нормативних трансформацій українського суспільства з позиції екзистенціальної соціології. Основні з таких перспектив, що спираються на відповідні теоретичні категорії, ...
 • Мельніков, Андрій Сергійович; Мельніков, А. С.; Мельников, Андрей Сергеевич; Melnikov, Andrii S.; Лобовікова, Олена Олександрівна; Лобовікова, О. О.; Лобовикова, Елена Александровна; Lobovikova, Olena O. (Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012)
  У статтi аналізується феномен віртуальної та реальної ідентичностей в контексті становлення і розвитку інформаційного суспільства як нового типу соціальності і міжособистісних ...