Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine

Show simple item record

dc.contributor.author Осадчий, Богдан Валерійович
dc.contributor.author Осадчий, Б. В.
dc.contributor.author Осадчий, Богдан Валерьевич
dc.contributor.author Osadchyi, Bohdan V.
dc.contributor.author Osadchyi, Bogdan
dc.date.accessioned 2022-09-02T10:39:43Z
dc.date.available 2022-09-02T10:39:43Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Osadchyi B. Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine / B. Osadchyi // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 527-530. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20002
dc.description Osadchyi B. Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine / B. Osadchyi // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 527-530. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject корупція en_US
dc.subject кримінологічні дослідження en_US
dc.subject міжнародні зобов’язання en_US
dc.subject corruption en_US
dc.subject criminological research en_US
dc.subject international obligations en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title Theoretical and doctrinal approaches to criminological study of crimes provided for by article 191 of the CC of Ukraine en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record