Фейки як інструменти інформаційної війни

Show simple item record

dc.contributor.author Писаренко, Лариса Михайлівна
dc.contributor.author Писаренко, Л. М.
dc.contributor.author Pysarenko, Larysa M.
dc.date.accessioned 2022-09-02T19:52:30Z
dc.date.available 2022-09-02T19:52:30Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Писаренко Л. М. Фейки як інструменти інформаційної війни / Л. М. Писаренко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 859-861. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20042
dc.description Писаренко Л. М. Фейки як інструменти інформаційної війни / Л. М. Писаренко // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 859-861. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject фейк en_US
dc.subject інформаційна війна en_US
dc.subject психологічна безпека en_US
dc.subject «вкид інформації» en_US
dc.subject критичне мислення en_US
dc.subject fake en_US
dc.subject information war en_US
dc.subject psychological security en_US
dc.subject «Throwing information» en_US
dc.subject critical thinking en_US
dc.subject Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.title Фейки як інструменти інформаційної війни en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record