The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations

Show simple item record

dc.contributor.author Рагуліна, Ксенія Анатоліївна
dc.contributor.author Rahulina, Kseniia A.
dc.contributor.author Рагуліна, К. А.
dc.contributor.author Петришин, Олег Олександрович
dc.contributor.author Petryshyn, Oleh O.
dc.contributor.author Петришин, О. О.
dc.date.accessioned 2022-09-03T20:42:04Z
dc.date.available 2022-09-03T20:42:04Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Rahulina K. A. The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations / K. A. Rahulina, O. O. Petryshyn // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 899-902. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20052
dc.description Rahulina K. A. The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations / K. A. Rahulina, O. O. Petryshyn // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 899-902. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject міжнародно-договірні правовідносини en_US
dc.subject стан війни en_US
dc.subject міжнародне гуманітарне право en_US
dc.subject римський статут en_US
dc.subject international treaty relations en_US
dc.subject state of war en_US
dc.subject international humanitarian law en_US
dc.subject the Rome Statute en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.title The impact of the state of war on Ukraine’s international treaty relations en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record