Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет

Show simple item record

dc.contributor.author Кирилюк, Алла Володимирівна
dc.contributor.author Кирилюк, А. В.
dc.contributor.author Кирилюк, Алла Владимировна
dc.contributor.author Kyryliuk, Alla V.
dc.date.accessioned 2022-09-07T13:28:03Z
dc.date.available 2022-09-07T13:28:03Z
dc.date.issued 2022
dc.identifier.citation Кирилюк А. В. Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет / А. В. Кирилюк // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 731-735. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20204
dc.description Кирилюк А. В. Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет / А. В. Кирилюк // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права) : у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 2. – С. 731-735. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher Одеса : Видавничий дім «Гельветика» en_US
dc.subject твір en_US
dc.subject мережа Інтернет en_US
dc.subject право володілець en_US
dc.subject авторські права en_US
dc.subject користувач en_US
dc.subject захист en_US
dc.subject інформаційний ресурс en_US
dc.subject сайт en_US
dc.subject відтворення твору en_US
dc.subject правопорушення en_US
dc.subject провайдер en_US
dc.subject автор en_US
dc.subject опублікування en_US
dc.subject work en_US
dc.subject Internet en_US
dc.subject copyright en_US
dc.subject copyright en_US
dc.subject user en_US
dc.subject protection en_US
dc.subject information resource en_US
dc.subject site en_US
dc.subject reproduction of the work en_US
dc.subject offense en_US
dc.subject provider en_US
dc.subject author en_US
dc.subject publication en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE::Private law::Intellectual property law en_US
dc.title Теоретичні положення захисту авторських прав у мережі Інтернет en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record