Філософсько-правове тлумачення категорії випадок

Show simple item record

dc.contributor.author Капустіна, Н. Б.
dc.contributor.author Капустіна, Надія Борисівна
dc.contributor.author Капустина, Надежда Борисовна
dc.contributor.author Kapustina, Nadiia B.
dc.date.accessioned 2022-09-15T07:09:20Z
dc.date.available 2022-09-15T07:09:20Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Капустіна Н. Б. Філософсько-правове тлумачення категорії випадок / Н. Б. Капустіна // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18–19 черв. 2020 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова; відп. ред. М. Р. Аракелян. — Одеса : Фенікс, 2020. — С. 113 – 116. en_US
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/11300/20586
dc.description Капустіна Н. Б. Філософсько-правове тлумачення категорії випадок / Н. Б. Капустіна // Українське суспільство в пошуках відповідей на виклики сучасності: світоглядний рівень осмислення : матер. Всеукр. наук.-теоретич. конф. (м. Одеса, 18–19 черв. 2020 р.) / за заг. ред. С. В. Ківалова; відп. ред. М. Р. Аракелян. — Одеса : Фенікс, 2020. — С. 113 – 116. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.publisher ПП "Фенікс" en_US
dc.subject Research Subject Categories::LAW/JURISPRUDENCE en_US
dc.subject випадок (казус) en_US
dc.subject правовий випадок en_US
dc.subject філософська випадковість en_US
dc.subject case en_US
dc.subject legal case en_US
dc.subject philosophical contingency en_US
dc.title Філософсько-правове тлумачення категорії випадок en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record