Кримінальна відповідальність за провокацію підкупуFiles in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Спеціалізована вчена рада ДФ 41.086.091
    Спеціалізовану вчену раду ДФ 41.086.091 Національного університету «Одеська юридична академія» з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шепотько Марини Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «Право» за спеціальністю «Право» утворено відповідно до Наказу НУ "ОЮА" № 2237-10 від 15 вересня 2022 р. "Про утворення разових спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії".