Підтримання єдності міжнародно-правової системи: пошук нормативної основи

Show simple item record

dc.contributor.author Плотніков, О. В.
dc.date.accessioned 2014-09-10T08:02:40Z
dc.date.available 2014-09-10T08:02:40Z
dc.date.issued 2013-11-08
dc.identifier.isbn 978-966-438-749-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/209
dc.description Плотніков О. В. Підтримання єдності міжнародно-правової системи: пошук нормативної основи / О. В. Плотніков // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8–9 лист. 2013 р.) / відп. за випуск к.ю.н., доц. М. І. Пашковський; Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 25-29. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject сучасне міжнародне право ru_RU
dc.subject фрагментація міжнародного права ru_RU
dc.subject принципи Статуту ООН ru_RU
dc.subject імперативні норми jus cogens ru_RU
dc.subject зобов’язання erga omnes ru_RU
dc.subject договірні положення ru_RU
dc.subject современное международное право ru_RU
dc.subject фрагментация международного права ru_RU
dc.subject принципы Устава ООН ru_RU
dc.subject императивные нормы jus cogens ru_RU
dc.subject обязательства erga omnes ru_RU
dc.subject договорные положения ru_RU
dc.subject modern international law ru_RU
dc.subject fragmantation of international law ru_RU
dc.subject principles of the UN Charter ru_RU
dc.subject imperative norms jus cogens ru_RU
dc.subject erga omnes obligations ru_RU
dc.subject treaty provisions ru_RU
dc.title Підтримання єдності міжнародно-правової системи: пошук нормативної основи ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record