Утвердження концепції примата права в міжнародній системі

Show simple item record

dc.contributor.author Гнідунець, О. С.
dc.date.accessioned 2014-09-10T08:18:23Z
dc.date.available 2014-09-10T08:18:23Z
dc.date.issued 2013-11-08
dc.identifier.isbn 978-966-438-749-8
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/210
dc.description Гнідунець О. С. Утвердження концепції примата міжнародного права в міжнародній системі / О. С. Гнідунець // Міжнародні читання з міжнародного права пам’яті професора П. Є. Казанського : матеріали четвертої міжнар. наук. конф. (м. Одеса, 8–9 лист. 2013 р.) / відп. за випуск к.ю.н., доц. М. І. Пашковський; Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – С. 29-32. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Одеса : Фенікс ru_RU
dc.subject теорія примата міжнародного права (моністична) ru_RU
dc.subject міжнародні відносини ru_RU
dc.subject верховенство права в міжнародних відносинах ru_RU
dc.subject імперативні норми jus cogens ru_RU
dc.subject договірний принцип pacta sunt servanda ru_RU
dc.subject прогресивний розвиток міжнародного права ru_RU
dc.subject теория примата международного права (монистическая) ru_RU
dc.subject международные отношения ru_RU
dc.subject верховенство права в международных отношениях ru_RU
dc.subject императивные нормы jus cogens ru_RU
dc.subject договорный принцип pacta sunt servanda ru_RU
dc.subject прогрессивное развитие международного права ru_RU
dc.subject theory of the primacy of international law (monistic) ru_RU
dc.subject international relations ru_RU
dc.subject the rule of law in international relations ru_RU
dc.subject imperative norms jus cogens ru_RU
dc.subject treaty principle pacta sunt servanda ru_RU
dc.subject progressive development of international law ru_RU
dc.title Утвердження концепції примата права в міжнародній системі ru_RU
dc.type Other ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record