Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-09-24T13:15:02Z
dc.date.available 2015-09-24T13:15:02Z
dc.date.issued 2014-11-11
dc.identifier.citation Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 лист. 2014 р.) / уклад. А. П. Гончаренко, Н. В. Пархоменко, О. О. Бєлай ; відпов. за вип. О. О. Бєлай ; Ін-т інтел. власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві. – Київ , 2014. – 379 с. ru_RU
dc.identifier.isbn 966-8786-04-1
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11300/2172
dc.description Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 11-13 лист. 2014 р.) / уклад. А. П. Гончаренко, Н. В. Пархоменко, О. О. Бєлай ; відпов. за вип. О. О. Бєлай ; Ін-т інтел. власності НУ «Одеська юридична академія» в м. Києві. – Київ , 2014. – 379 с. ru_RU
dc.description.abstract В збірнику матеріалів конференції розглянуті питання, значення та ролі інтелектуальної власності в інноваційному і економічному розвитку держави. Матеріали можуть бути корисними для спеціалістів, які мають справи з інноваційною, економічною та інформаційно-аналітичною діяльністю, питаннями комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності, побудови інноваційних моделей і систем, системи правової охорони інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, а також для викладачів вищих навчальних закладів, які займається питаннями підготовки кадрів за спеціальностями «Управління інноваційною діяльністю», «Інтелектуальна власність», «Консолідована інформація». Матеріали конференції публікуються мовою оригіналу за редакцією авторів. ru_RU
dc.language.iso other ru_RU
dc.publisher Київ ru_RU
dc.subject матеріали конференції ru_RU
dc.subject інноваційна діяльність ru_RU
dc.subject економічна діяльність ru_RU
dc.subject інформаційно-аналітична діяльність ru_RU
dc.subject інтелектуальна власність ru_RU
dc.subject материалы конференции ru_RU
dc.subject инновационная деятельность ru_RU
dc.subject экономическая деятельность ru_RU
dc.subject информационно-аналитическая деятельность ru_RU
dc.subject интеллектуальная собственность ru_RU
dc.subject conference materials ru_RU
dc.subject innovation activity ru_RU
dc.subject economic activity ru_RU
dc.subject informational analitic activity ru_RU
dc.subject intelectual property ru_RU
dc.title Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки ru_RU
dc.title.alternative Матеріали VI міжнародної Науково-практичної конференції (11-13 листопада 2014 року) ru_RU
dc.type Working Paper ru_RU


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record